­

Välkommen till Vätgas Sverige

Vi är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället.

Läs mer om oss

Senaste nytt

  • Cmha-itWgAABlDR

Nationell satsning på elektriska fordon

2017-05-23|

Research Institutes of Sweden (RISE) har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras. Med elektromobilitet avses fordon som har elektriska [...]

  • Project_Portal_Concept_01

Vätgasdriven lastbil från Toyota testas i sommar

2017-05-22|

I sommar kommer en konceptlastbil driven av vätgas och bränsleceller att testas i Los Angeles hamn. Lastbilen, som utvecklats av Toyota, drivs av ett nyutvecklat bränslecellsystem för tunga lastbilar som går under namnet ”Project Portal”. [...]

  • mitteuropa

Blue Move i Mitt Europa

2017-05-10|

Mellan 6-14 maj deltar ett 80-tal EU-projekt över hela Sverige i kampanjen Mitt Europa, en informationssatsning i alla EU-länder under tiden kring Europadagen 9 maj. I Göteborg hölls nätverksträff inom Mitt Europa Inom [...]

  • invivoactivationofan

Ny metod gör bakterier till vätgasfabriker

2017-05-04|

Forskare vid Uppsala universitet presenterar i senaste numret av Energy and Environmental Science en ny metod som skapar cellulära vätgasfabriker med hjälp av konstgjorda enzymer. Metoden går ut på att föra in designade molekyler i [...]

  • The-traffic-at-Jiang-Su-Lu

Starkt stöd för bränslecellsfordon i Kina

2017-04-26|

Ett subventioneringssystem för bränslecellsfordon kombinerat med planerade strategier för att öka antalet nollemissionsbilar i Kina pekar mot en fortsatt positiv utveckling av vätgasfordon i landet. Vätgas Sveriges kommentar kring bränslecellsfordon och den kinesiska marknaden: I [...]

  • SOU2016-33

Remissvar till ett bonus–malus-system för nya lätta fordon

2017-04-21|

Nollemissions- och lågemissionsfordon måste beredas väg genom tydliga styrmedel för att vi ska kunna nå minskad klimatpåverkan, bättre luftkvalitet och minskat buller i städer och känsliga miljöer. Här behövs stöd för att introducera den nya [...]

  • varbudget

Klimatklivet förstärks med en halv miljard kronor

2017-04-18|

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att Klimatklivet får ytterligare 500 miljoner kronor under 2017 för att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige. Vätgas Sverige välkomnar satsningen och efterlyser samtidigt att vätgas tydligt inkluderas. Inom [...]

  • Workshop-Kunnskapsbyen

Ny rapport visar 12 möjligheter för vätgas

2017-04-10|

I en ny rapport inom EU-projektet the Blue Move for a Green Economy beskrivs 12 möjligheter för produktion, industri, lagring och distribution av vätgas i regionerna kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Ladda ner rapporten [...]