Om oss

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en introduktion av vätgas- och bränsleceller i samhället. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och våra medlemmar.

Vätgas Sverige startade som nationell organisation den 1 januari 2007 med syfte att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.

Övergången till mer hållbara energilösningar är en komplicerad process och för att nå dit behöver vi ta många små steg, till exempel genom demonstrationsprojekt. Vätgas Sverige samarbetar med aktörer från många olika fält, i Sverige och utomlands, för att skapa synergier som accelererar denna positiva utveckling.

Samordning av initiativ inom vätgas som fordonsbränsle

Vätgas Sverige stöttar och koordinerar de aktörer som vill få igång en tidig användning av vätgasfordon och uppbyggnad av vätgastankstationer i Sverige. Det sker bland annat genom att samordna och utveckla de idéer och aktiviteter som växer fram inom transportområdet.

Tillsammans med andra nätverk och organisationer i Skandinavien ingår vi i det skandinaviska partnerskapet SHHP och arbetar för att få fler vätgastankstationer på plats i Sverige. Under de första åren har fokus legat på sydvästra delen av landet för att förverkliga partnerskapets ambition om att kunna köra och tanka vätgasfordon mellan Stavanger, via Oslo, svenska västkusten och ner till Danmark. De senaste tiden har det utvecklats till att täcka in hela Skandinavien. Genom utbyggnaden av tankstationer i Danmark är Norden väl sammanlänkat med Tyskland och övrigt vätgasnätverk på kontinenten.

Läs om vätgas

Vätgas Sverige fungerar som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Här kan du hitta mer att läsa om oss och hur vi gemensamt kan genomföra en övergång till mer hållbara energilösningar.

Läs mer om vätgas