/Om oss
Om oss2020-05-26T11:47:56+00:00

Om oss

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för en nödvändig energiomställning fri från klimatpåverkande utsläpp. Medlemmar och finansiärer kommer från näringsliv, institut, kommuner, regioner, nationella myndigheter och föreningar. Verksamheten bedrivs i form av en ideell förening och består av en styrelse, ett kansli och våra medlemmar.

Vätgas Sverige startade som nationell organisation den 1 januari 2007 med syfte att fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Vår syn på vätgasens roll som energibärare är balanserad och långsiktig. Vi ser att vätgas- och bränslecellsområdet nu utvecklas mycket starkt och tillsammans med andra energitekniker kommer det möjliggöra framtidens mer hållbara och effektiva energiförsörjning.

Läs om vätgas

Vätgas Sverige fungerar som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare. Här kan du hitta mer att läsa om oss och hur vi gemensamt kan genomföra en övergång till mer hållbara energilösningar.

Läs mer om vätgas