/Nyheter/

Vätgasdrivna Energy Observer når Arktis

Under mindre än 20 år har Arktis förlorat 1,6 miljoner kvadratkilometer is. Det accelererande förloppet av smältande ismassor har inneburit katastrofala konsekvenser för det lokala ekosystemet. Fartyget Energy Observer har nu visat att det går att resa dit med grön vätgas helt utan klimatpåverkande utsläpp. Vätgasdrivna katamaranen Energy Observer är på turné runt jorden [...]

2019-08-19T11:10:58+00:002019-08-19|Maritimt|

Vätgas-SUV från BMW rullar ut 2020

Inom kort kommer BMW med en vätgas-SUV baserad på modellen BMW X5. Testprototypen utvecklas i samarbete med Toyota. I början av 2020 kommer en mindre första serie av vätgasdrivna SUV:en rulla ut på vägarna, till 2025 beräknas serieproduktion av bilen vara igång. BMW har även tidigare testat vätgasdrift, ovan en prototyp baserad på BMW [...]

2019-08-13T10:36:48+00:002019-08-14|Bränslecellsfordon|

Inlandsbanan vill byta från diesellok till vätgasdrift

Järnvägen Inlandsbanan sträcker sig mellan Kristinehamn och Gällivare. Idag trafikeras sträckan av diesellok men Inlandsbanans målsättning är att gå över till elektrifierade tåg som drivs med vätgas och bränsleceller. Förlaga till vätgasdrivna tåg i linjetrafik finns i tyska Niedersachsen där dieseldrivna tåg ersatts med vätgasdrivna lok som tankas vid en mobil tankstation. Här används tågmodellen [...]

2019-08-15T15:26:28+00:002019-08-13|Tåg|

Sverige ställer sig bakom vätgasdeklaration

Torsdagen den 25 juli skrev Sverige på den vätgasdeklaration som Österrike presenterade under sitt EU-ordförandeskap hösten 2018. Österrike föreslog under ett informellt ministermöte hösten 2018 en deklaration för EU:s medlemsstater att forska kring och utveckla vätgas bland annat till industrin, som energibärare i energisystemet och som fordonsbränsle. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman undertecknade torsdagen den [...]

2019-08-12T14:23:45+00:002019-08-12|Europa|

Kan miljonprogram och förskolor leda utvecklingen för förnybar energi?

Jan Thorsson, vd och Mikaela Engström, ordförande Vårgårda Bostäder. Värme och kyla förbrukar stora mängder energi och står idag för 20 procent av den totala energikonsumtionen. För att möta utvecklingen krävs en snar energirationalisering av byggnader. Vilka krav kommer ställas på branschen? Vilken roll kan förnybar energi ta? Kan vätgas bli det verktyg [...]

2019-07-03T13:20:54+00:002019-07-03|Almedalen|

Hur kan svenska skolor stötta klimataktivism?

Krav om politiska åtgärder för ett hållbart klimat drivs framförallt av barn och unga. Vilka är nästa generations perspektiv på utmaningarna som ligger framför oss, vad kräver de av oss idag och hur kan svenska skolor och familjer stötta de ungas kamp för klimatet? Hanna Canholm, Malin Fijen Pacsay och Kristina Persson Hanna [...]

2019-07-03T13:05:26+00:002019-07-03|Almedalen|

Varor in och skräpet ut – hur löser vi emissionsfria stadsmiljöer? 

Hälsoeffekterna av luftföroreningar beräknas kosta samhället cirka 70 miljarder varje år. Samtidigt ökar behoven av service och infrastruktur när allt fler människor flyttar in till städerna. Vad händer när bussar och transporter måste vara emissionsfria och vad kräver det av oss som bor och verkar i staden? Under Arena för vätgas och bränsleceller sammanstrålar Pär [...]

2019-07-03T12:26:33+00:002019-07-03|Almedalen|

Spänningsfall i svensk konjunktur – hur ser vi till att ha el när vi behöver den?

Efterfrågan på el ökar snabbare än kapaciteten hinner byggas ut. I takt med elektrifieringen ökar också samhällets sårbarhet vid strömbortfall; kommunikationer, drivmedel, vår betalningsförmåga och tillgång till mat och rent vatten drabbas på kort tid. Hur kan svenska kommuner bygga ut sin lokala industri och samtidigt klara av energiförsörjningen? Emma Weisner, utförde ett uppdrag åt [...]

2019-07-02T17:30:22+00:002019-07-02|Almedalen|

Från bad boy till guldgosse – så kan fartygen bli klimatförebilder

Sjöfarten står för runt tre procent av utsläppen globalt och 10 procent av utsläppen inom transport. Men nu pågår projekt för att elektrifiera sjöfarten och skydda känsliga kustområden. Vilken roll kan vätgas fylla i den maritima sektorn? Vilka regelverk krävs för att möjliggöra integrerade bränslecellssystem i sjöfart? Per Wassén, vd Powercell säger på Arena för [...]

2019-07-03T14:53:45+00:002019-07-02|Almedalen, Maritimt|

Vem äger energin 2030 – elbolagen, industrin eller du själv?

Med en ökad elanvändning, digitalisering och elektrifiering av bland annat transportinfrastrukturen krävs robusta energiförsörjningssystem. Den regionala och lokala elförsörjningen måste stärkas för att Sveriges behov ska tryggas. Men är det elbolagen, fastighetsbolagen, industrin eller kanske fordonsägare som ska stå för el framöver? Statkraft är Sveriges idag tredje största elproducent med bland vattenkraftstationer, vindkraft och fjärrvärme. [...]

2019-07-02T16:40:14+00:002019-07-02|Almedalen|