//Vätgas inom transport
Vätgas inom transport2020-05-25T11:56:12+00:00

Vätgas inom transport

Vätgas kan användas i en mängd olika tillämpningar. Vi hör ofta talas om vätgas i egenskap av fordonsbränsle och just transport är ett område där vätgas kan minska miljö- och klimatpåverkan på ett betydande sätt.

Vätgas använt som fordonsbränsle medför i princip inga andra utsläpp än ren vattenånga. Från avgasröret kommer inga partiklar och inga växthusgaser. På samma sätt som elbilars miljöpåverkan hänger på hur elen har producerats, avgörs den för bränslecellsbilar av hur vätgasen har producerats och distribuerats. All vätgas vi tankar i Skandinvaien kommer från förnybara källor.

Bränslecellsystemet är ungefär dubbelt så energieffektivt som en förbränningsmotor om det används i en vanlig bil. Det innebär att med samma mängd energi blir körsträckan med en bränslecellsbil dubbelt så lång som den blir med förbränningsmotor. Moderna batterier har ännu mindre energiförluster än bränsleceller, men de tar tid att ladda, är skrymmande och tunga.

Så fungerar en elbil med bränsleceller

Den vanligaste tekniklösningen i vätgasdrivna bilar är att ha ett batteri och en bränslecell som kompletterar varandra. Tillsammans utgör de en kombination som ger samma höga komfort och säkerhet som dagens konventionella bilar. Ytterligare en fördel med bränslecellsbilar är att de, liksom andra elfordon, är mycket tysta. Om trafiken i framtiden domineras av sådana här fordon skulle det ha en fantastisk inverkan på vår närmiljö, både med tanke på luftkvalitet och buller. Flera stora biltillverkare säljer nu serietillverkade bränslecellsbilar.

Här kan du tanka!

Kalender

  1. The World Hydrogen Congress

    september 22 - september 23
  2. HFC Nordic 2020

    september 22 - september 23

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad på nyheter och events med Vätgas Sveriges nyhetsbrev.

Medlemmar