Fordonsbränsle

Inom projektet Hydrogen Infrastructure for Transport (HIT) har Vätgas Sverige tillsammans med Sweco, med stöd av EU-programmet TEN-T, skapat ett underlag för infrastrukturintroduktion i Sverige. Denna plan tog fram parallellt med Nederländerna, Frankrike och Danmark. Rapporten är omfattande och innehåller bland annat teknikstatus, incitamentsförslag, och olika scenarier för infrastruktur- och fordonsintroduktion.

Vätgas som fordonsbränsle

När det talas om vätgas som energibärare är det ofta som transportbränsle. De flesta stora biltillverkare ägnar mycket resurser åt att ta fram elbilar med bränsleceller som kan serieproduceras på ett ekonomiskt sätt, och en handfull har redan börjat serieproducera. Utsläppen från en bränslecell tillsammans med vätgas är rent vatten.

Det ger stora miljöfördelar förutsatt att stegen före användarledet inte medför en stor miljöbelastning. En bränslecell är ungefär dubbelt så energieffektiv som en förbränningsmotor om den används i en vanlig bil. Det innebär att med samma mängd energi blir körsträckan med en bränslecellsbil omkring dubbelt så lång som den blir med förbränningsmotor.

Men batterier då?

Moderna batterier har ännu mindre energiförluster än bränsleceller. Dessa tar dock tid att ladda och väger relativt mycket. Att kombinera batterier och bränsleceller kan därför vara fördelaktigt inom flera områden, inte minst fordon. Exempelvis kan räckvidden för en elbil i familjebilstorlek nå upp till 50–60 mil utsläppsfri körning genom att bränslecellerna laddar batteriet samtidigt som bilen används. Bilen laddas då med el från elnätet för att klara av kortare körningar,och laddas från bränslecellen under körning för att klara längre körsträckor. De flesta av de stora biltillverkarna arbetar nu med att ta fram elbilar med bränsleceller i mindre serier, istället för endast enstaka prototyper, som tidigare.

2015 började bilarna serietillverkas

Daimler, Ford, GM/Opel, Honda, Hyundai, Kia, Renault, Nissan och Toyota meddelade i ett gemensamt uttalande redan 2009 att flera hundratusen elbilar med bränsleceller skulle produceras från och med 2015. Att bilindustrin undertecknat ett Letter of Understanding är en mycket tydlig markering att marknadsintroduktionen av elbilar med bränsleceller ligger i en nära framtid och förberedelser inför detta måste accelerera. Läs pressmeddelandet från Daimler.

2016 planeras fyra bilmodeller finnas på den svenska marknaden; Hyundai ix35, Toyota Mirai, Honda FCV och Renault Hykangoo. De flesta biltillverkare föredrar att producera mindre serier till en början för att sedan öka volymerna betydligt. Då både Toyota och Hyundai börjar leverera ett par år tidigare kommer volymerna av åtminstone dessa kunna vara omfattande.

Infrastruktur för vätgas

En av de regioner som har kommit längst när det gäller infrastrukturen för vätgas som fordonsbränsle är Kalifornien. Läs gärna mer om deras satsningar på California Fuel Cell Partnerships hemsida. Även Japan och Sydkorea är länder med ambitiösa planer för utbyggnad av vätgastankstationer, där det redan nu finns en hel del stationer byggda. Här i Europa är det Tyskland som går i täten. Där satsar staten och näringslivet tillsammans en miljard euro på forskning och marknadsintroduktion av vätgas och bränsleceller. Läs gärna mer på Clean Energy Partnership. Även Storbritannien har på sistone ökat takten betydligt när det gäller infrastruktur för vätgas.

Biohytan är biogas med en inblandning av vätgas (8–30 volymprocent). Den kan användas i alla gasfordon med förbättrad körbarhet och minskade utsläpp som resultat.

Hjälpkraft ombord på fordon – APU

En växande nisch inom transportområdet är att använda bränsleceller som APU (Auxiliary Power Unit). Denna typ av hjälpkraftaggregat används eftersom det krävs stora mängder energi för att driva kyl och fläktsystem och andra anläggningar som finns ombord på lastbilar. I dag sker det med dieselaggregat eller genom att lastbilen går på tomgång, något som medför både föroreningar och störande ljud. Även inom flygbranschen och för stora motorbåtar undersöks möjligheterna att använda vätgas som hjälpkraft. Det svenska företaget PowerCell har specialiserat sig på den här tekniken och är efter många års forskning och utveckling av produkten redo att lansera sina bränsleceller på marknaden.

Här kan du tanka

 

Bilen som drivs av vätgas

Nyhetsmorgon i TV4: Motorjournalisten Jaques Wallner berättar om bilföretaget Hyundais vätgasbil.