FAQ2019-09-11T12:33:56+00:00

Vanliga frågor om vätgas

Nedan har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om vätgas.

Hur lång räckvidd har en bränslecellsbil?2020-02-10T09:56:30+00:00
En bränslecellsbil kör ungefär 60 mil på full tank, oavsett utetemperatur.
Vätgasbilens räckvidd bestäms av bränslecellernas effektivitet och den mängd vätgas som får plats i bilens tankar. Tankarna i sin tur får samsas om det begränsade utrymmet som finns i fordonet tillsammans med andra nödvändiga komponenter.
Det är rimligt att anta att räckvidden för nästa generations bränslecellsbilar (vi räknar här några år framöver – runt 2025) kommer att ha en räckvidd på runt 100 mil till följd av än mer effektiva bränsleceller och mer tankvolym.
Hur mycket energi går åt för att göra vätgas?2019-03-08T13:23:15+00:00

Det går åt ca 50 kWh för att producera ett kilo vätgas. 1 kg vätgas ger 33 kWh energi, vilket räcker till exempel för att köra 10 mil med en bränslecellsbil.

Hur fungerar reformering till vätgas?2019-09-11T10:07:32+00:00

En reformer …

 • … gör om ett väterikt bränsle till vätgas
 • … behöver normalt sett renas efter reformering
 • … kräver het ånga
 • … har en verkningsgrad för metan på ca 80 %
 • … har använts länge i industrin

Reformering – så går det till:

CH4 + H2O -> 3H2 + CO
Omvandling av kolmonoxid från ovan till koldioxid och väte (WSG):
CO + H2O -> H2 + CO2

Och här kommer en jämförelse på CO2-utsläpp för biogas direkt i ett ICE-fordon kontra om man reformerar till vätgas och kör i ett bränslecellsfordon:

 • Verkningsgraden för en bränslecellsbuss blir 44 %, jämfört med biogasbussen som antas ha en verkningsgrad på 25 %
 • Verkningsgraden är omvänt proportionell mot koldioxidutsläppen, därför blir koldioxidutsläppen för biogasbussen 44/25= 1.76 dvs 76 % högre.
 • Reformering kan göras renare än förbränning, alltså mindre lokala emissioner

Vad är en bränslecell?2017-11-27T14:00:04+00:00

Bränsleceller är energiomvandlare som förvandlar vätgasens kemiska energi till elektricitet.

Vad är vätgas?2017-03-20T11:19:00+00:00

Vätgas är en energibärare som kan framställas av alla möjliga slags energikällor. I Norden har vi en överenskommelse att all vätgas som vi tankar ska framställas från förnybara energikällor. 

Vilka modeller av bränslecellsbilar finns i Sverige?2019-02-18T12:53:45+00:00

Idag finns Hyundai Ix35 och Toyota Mirai i Sverige. Snart räknar vi med att Hyundai NEXO kommer till den svenska marknaden. I Norge används varubilen Renault Kangoo, en elbil som fått en mindre bränslecell som räckviddsförlängare. I Tyskland finns Mercedes-Benz GLC för leasing och bränslecellsbilen Honda Clarity körs bland annat i Danmark.

Vad kostar det att tanka vätgas?2018-12-20T11:13:15+00:00

För en vanlig personbil kostar det ca 9 kr milen, strax under kostnaden för diesel och bensin per mil.

Bidrar bränslecellsbilar till att det blir halt på vägarna om vintern eftersom de släpper ut vattenånga?2017-03-20T11:06:43+00:00

Nej, det blir inte mer halt om vintern för att fler väljer bränslecellsbilar. Den lilla mängd vatten som en bränslecellsbil släpper ut är i princip samma mängd som dagens bensinbilar släpper ut. När vätgas reagerar med syre i luften bildas enbart vatten. När bensin (framförallt oktan) reagerar med syre ur luften bildas vatten och koldioxid (energi tas både från oxidering av kol och vätgas). Eftersom energieffektiviteten i en bränslecell är betydligt högre än för en förbränningsmotor är skillnaden i vattenmängd från en vätgasdriven bränslecellsbil och en motsvarande bensindriven bil försumbar. 

Finns det en explosionsrisk med en bränslecellsbil eftersom den tankas med vätgas?2017-03-20T10:55:16+00:00

Alla bränslecellsbilar går igenom omfattande krocktester och har ett säkerhetssystem som gör dem minst lika säkra som vanliga bensinbilar. Bränslecellsbilar testas efter samma krockteststandards (NCAP) som konventionella bilar och bedöms efter samma stränga krav. Att en tank skulle explodera undviks på flera sätt:

 1. Eftersom det inte finns något syre i tankarna kan det inte ske en explosion inne i dem.
 2. Om en brand skulle uppstå finns ventiler som först stänger av vätgasflödet helt. Om temperaturen skulle fortsätta att stiga ökar trycket i tanken. För att inte trycket i tanken ska göra att den brister finns ytterligare ventiler som släpper ut vätgasen på ett kontrollerat vis, bort från de som sitter i bilen. 
 3. Sensorer som upptäcker läckor av vätgas finns på flera ställen i bilen som larmar och stänger av vätgasen om läcka skulle uppstå. 
 4. Vätgas stiger mycket snabbt uppåt vid läckage, vilket gör att vätgasen snabbt lämnar bilen i en ofarlig riktning om utsläpp skulle ske, till skillnad från flytande drivmedel som diesel och bensin. 
Hur framställs vätgasen som vi tankar?2017-03-20T10:46:56+00:00

I Skandinavien framställs vätgas bara från förnybara källor. Generellt köps grön el in och används i elektrolys. I Japan och USA används ibland naturgasreformering, som för dem kan vara mer miljövänligt än att använda el, då elmixen är nästan helt fossil. De ser detta som ett steg mot att kunna föra in mer förnyelsebar el men processen kommer ta lite längre tid än i Skandinavien där vi redan är där. 

Transporteras vätgasen till vätgastankstationen, eller produceras den på plats?2017-03-20T10:44:35+00:00

Nu i ett första skede körs ofta vätgasen in med lastbil eftersom det är såpass få bränslecellsbilar per station. Men i Sandviken används en elektrolysör som finns på plats. Gasen förvaras på tankstationen i cylindrar av metall. Den mängd som precis ska tankas förvaras i ett högtryckskärl av kolfiberkomposit. 

Hur mycket kostar det att producera vätgas?2019-09-11T10:06:17+00:00

Beroende på hur mycket vätgas som görs åt gången kostar det ungefär 40-60kr per kg att producera vätgas med elektrolys (ränta på investering undantaget). Ungefär hälften av kostnaden kommer från elen som används i framställningen, resten är kostnader för investering och drift av elektrolysören.

Kostnaderna för att producera vätgas blir lägre och lägre i och takt med att kostnaderna för elektrolysrören minskar. När mer och mer förnyelsebar el kommer in i elnätet blir varierar priserna på el mer och kostnaden per kg vätgas minskar.