/Vätgas Sverige

Säkra fordon med vätgas

Ladda ner Vätgas Sveriges faktablad om vätgas och säkerhet och lär dig mer om hur Sveriges mest vanliga industrigas fungerar och hanteras. Ladda ner faktablad Download Factsheet Vätgas hanteras och används dagligen i ofantligt många delar av vårt samhälle. Det är faktiskt den [...]

2019-06-18T14:41:13+00:002019-06-18|Vätgas Sverige|

Årsmöte för Vätgas Sverige

Vätgas Sveriges föreningsstämma den 11 juni går av stapeln samtidigt som stora händelser sker inom vätgas och bränslecellsområdet. – Två veckor innan valet förra året talar sex av åtta partier om vätgas. I Europa pekas vätgas ut som särskilt viktigt för att nå ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och anges som ett prioriterat område inom [...]

2019-06-11T17:18:13+00:002019-06-11|Vätgas Sverige|

”Infrastruktur ska byggas ut för fossilfri tankning”

Regeringen har nu drygt tre år på sig att skapa förutsättningar för att nå målen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. På årets upplaga av Ekotransport stod de steg som tagits och vad som väntar runt hörnet i fokus. – Infrastruktur ska byggas ut för fossilfri tankning, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin (mp). På [...]

2019-05-09T10:56:52+00:002019-05-09|Fossilfri, Vätgas Sverige|

Nätverksträff i Sandviken

Satsningen på Sandviken Pure Power där näringsliv, forskningsvärlden och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa hållbara alternativ både för persontrafik och tunga transporter har gett stort genomslag i Region Gävleborg. Här finns en vätgastankstation för bilar, bussar och lastbilar, världens första elväg och hundratalet laddplatser för elbil. Nätverksträffen startade inne i Högbo Brukshotell [...]

2019-05-23T11:43:15+00:002019-05-02|Vätgas Sverige|

Så ryms vätgas i vårbudgeten

I vårbudgeten syns nu utfallet av vallöftena från höstens val. - Det finns med ett område där man avsåg att satsa 50 MSEK på så kallad Teknikneutral laddinfrastruktur där vätgastankstationer skulle ingå. I vårbudgeten ströks den posten för att i stället låta den ingå i det Klimatklivet. Det blir igen en kamp att få till [...]

2019-04-11T09:16:31+00:002019-04-11|Vätgas Sverige|

Europeisk mötesplats för vätgas och bränsleceller

Hydrogen + Fuel Cells EUROPE i Hannover är Europas största mässa för vätgas, bränsleceller och batterier. Drygt 150 utställare från 20 länder finns på plats och 150 intervjuer och presentationer hålls i parallella sessioner. Sverige är i år värdland för industrimässan i Hannover. Hannovermässan, som Hydrogen + Fuel Cells Europe är en del [...]

2019-04-10T17:38:18+00:002019-04-04|Europa, Vätgas Sverige|

Samarbete mellan kreatörer och industri för nya innovationer

Kreatörer och industri ges möjlighet att mötas i en innovationsprocess inom projektet NOTS, ett samarbete mellan partners i Sverige, Lettland och Estland. Tillsammans ska de skapa nya idéer till hur vätgas kan användas i applikationer runt om i samhället. I Riga hölls i veckan den första workshopen. Projektet NOTS kommer testa och utveckla en metod [...]

Reformering till vätgas – så funkar det!

I Vätgas Sveriges faktabank hittar du stort och smått om vätgas, varför inte friska upp kunskaperna om verkningsgraden vid reformering av vätgas? En reformer ... ... gör om ett väterikt bränsle till vätgas ... behöver normalt sett renas efter reformering ... kräver het ånga ... har en verkningsgrad för metan på ca 80 % ... [...]

2019-03-07T15:29:17+00:002019-03-07|Vätgas Sverige|

Emissionsfri resa i bränslecellsbil

Följ med Thomas Wågberg, professor på Umeå Universitet på en åktur med vätgasdrivna elbilen Hyundai ix35. Vätgasbilen gavs stort fokus då lösningar för förnyelsebar energi diskuterades av forskare, företagare och myndighetsrepresentanter på Umeå Universitet. – Det finns många alternativ som vi måste använda oss av för att komma fram till ett hållbart samhälle. Vätgas är [...]

2019-03-06T09:02:50+00:002019-03-06|Bränslecellsfordon, Vätgas Sverige|