/Vätgas Sverige

Innovationsmöte för koldioxidneutralt Estland 2050

För att klara av en nödvändig klimatomställningen krävs nytänkande både när det gäller teknikanvändning, utveckling och samarbeten. Kan vi visualisera och tillgängliggöra den emissionsfria vätgastekniken genom att vända på begreppen och hitta nya samarbetsformer? Under ett innovationsmöte inom projektet NOTS i Thenopol Science Park Tallinn den 30 oktober träffades deltagare från en rad olika branscher [...]

2019-11-06T14:54:39+00:002019-11-06|Vätgas Sverige|

Nya perspektiv på bostäder under innovationsmöte i Göteborg

För att klara av en nödvändig klimatomställningen krävs nytänkande både när det gäller teknikanvändning, utveckling och samarbeten. Kan vi visualisera och tillgängliggöra den emissionsfria vätgastekniken genom att vända på begreppen och hitta nya samarbetsformer? Under ett innovationsmöte inom projektet NOTS träffade kreatörstudenter från YRGO yrkesverksamma inom den tekniska sektorn för att utmana de etablerade [...]

2019-10-14T10:20:05+00:002019-10-14|Vätgas Sverige|

Klimatutmaningar i höstbudgeten

I höstbudgeten konstateras att takten i klimatarbetet behöver öka för att Sverige ska nå sina klimatmål. Till flera av utmaningarna som lyfts fram finns färdiga lösningar med vätgas och bränsleceller.  Regeringen ökar i höstbudgeten satsningarna för en klimatomställning av industrisektorn respektive transportsektorn. Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd till projekt som ska leda till utsläppsminskningar. I [...]

2019-09-20T09:46:48+00:002019-09-20|Elektrifiering, Vätgas Sverige|

Öronmärk 300 miljoner till vätgasstationer

DEBATT Regering måste ändra sin passiva hållning till vätgas inom transport och i stället införa ett stödprogram och en nationell vätgasstrategi, skriver Björn Aronsson, Vätgas Sverige. Publicerad i Altinget 2019-07-01: En tankstation som själv producerar drivmedel av solenergi. För bra för att vara sant? Faktiskt inte, världens första soldrivna tankstation invigdes i Mariestad nu i [...]

2019-07-01T08:46:21+00:002019-07-01|Debatt, Vätgas Sverige|

Säkra fordon med vätgas

Ladda ner Vätgas Sveriges faktablad om vätgas och säkerhet och lär dig mer om hur Sveriges mest vanliga industrigas fungerar och hanteras. Ladda ner faktablad Download Factsheet Vätgas hanteras och används dagligen i ofantligt många delar av vårt samhälle. Det är faktiskt den [...]

2019-06-18T14:41:13+00:002019-06-18|Vätgas Sverige|

Årsmöte för Vätgas Sverige

Vätgas Sveriges föreningsstämma den 11 juni går av stapeln samtidigt som stora händelser sker inom vätgas och bränslecellsområdet. – Två veckor innan valet förra året talar sex av åtta partier om vätgas. I Europa pekas vätgas ut som särskilt viktigt för att nå ett samhälle med låga koldioxidutsläpp och anges som ett prioriterat område inom [...]

2019-06-11T17:18:13+00:002019-06-11|Vätgas Sverige|

”Infrastruktur ska byggas ut för fossilfri tankning”

Regeringen har nu drygt tre år på sig att skapa förutsättningar för att nå målen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. På årets upplaga av Ekotransport stod de steg som tagits och vad som väntar runt hörnet i fokus. – Infrastruktur ska byggas ut för fossilfri tankning, sa miljö- och klimatminister Isabella Lövin (mp). På [...]

2019-05-09T10:56:52+00:002019-05-09|Fossilfri, Vätgas Sverige|

Nätverksträff i Sandviken

Satsningen på Sandviken Pure Power där näringsliv, forskningsvärlden och den offentliga sektorn samarbetar för att skapa hållbara alternativ både för persontrafik och tunga transporter har gett stort genomslag i Region Gävleborg. Här finns en vätgastankstation för bilar, bussar och lastbilar, världens första elväg och hundratalet laddplatser för elbil. Nätverksträffen startade inne i Högbo Brukshotell [...]

2019-05-23T11:43:15+00:002019-05-02|Vätgas Sverige|

Så ryms vätgas i vårbudgeten

I vårbudgeten syns nu utfallet av vallöftena från höstens val. - Det finns med ett område där man avsåg att satsa 50 MSEK på så kallad Teknikneutral laddinfrastruktur där vätgastankstationer skulle ingå. I vårbudgeten ströks den posten för att i stället låta den ingå i det Klimatklivet. Det blir igen en kamp att få till [...]

2019-04-11T09:16:31+00:002019-04-11|Vätgas Sverige|