/Vätgas Sverige

Hälsning från Vätgas Sverige

Coronavirusets spridning innebär en svår och extraordinär situation för Sverige och världen. Skydda dig själv och andra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi hoppas att du och dina närmaste mår bra. Ta hand om varandra. Till följd av Coronaviruset får vårens konferenser och events senarelagda datum. I takt med att vi får information uppdaterar vi [...]

2020-03-19T14:14:55+00:002020-03-19|Vätgas Sverige|

Region Gävleborg kan bli ett av Europas Hydrogen Valleys

Bart Biebuyck, direktör för FCH JU, var under två dagar i februari på besök i Sandviken för att ta del av regionens alla satsningar. Tillsammans deltog representanter från Sandvik, Region Gävleborg, Sandbacka Science Park och Vätgas Sverige. FCH JU är forsknings- och utvecklingsprogrammet för vätgas och bränsleceller där EU-kommissionen och näringsliv tillsammans lägger in 1,8 [...]

2020-02-20T08:38:25+00:002020-02-20|Vätgas Sverige|

Renare transporter i Norden med vätgasinitiativ

Statkraft och Everfuel ansluter sig till Hyundai, Toyota och Vätgas Sverige i ett EU-finansierat initiativ för vätgas inom transport i Sverige. Vätgas Sverige tar över rollen som projektledare för Nordic Hydrogen Corridor (NHC) vars syfte är att tillhandahålla emissionsfria transportlösningar med vätgas i Sverige. Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas. Statkraft, [...]

Greener transport in the Nordic region with hydrogen initiative

Statkraft and Everfuel to join Hyundai, Toyota and Hydrogen Sweden in an EU-supported initiative to explore hydrogen road transport in Sweden. Hydrogen Sweden (Vätgas Sverige) takes over the project management for the Nordic Hydrogen Corridor (NHC) initiative aiming at providing zero emission transport solutions based on hydrogen in Sweden, including vehicles, hydrogen production and distribution. [...]

Satsningar på elfordon i regeringens första klimatplan

Regeringen presenterar nu sin första klimatplan. Bland nyheterna finns fler laddstolpar och gratis parkering för bilar som går på el eller andra klimatvänliga drivmedel. Enligt Sveriges klimatlag ska regeringen vart fjärde år lägga fram en klimatpolitisk handlingsplan. I dag presenterade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna en sådan plan för första gången. Senast år 2045 [...]

2019-12-17T16:05:37+00:002019-12-17|Vätgas Sverige|

Julhälsning från Vätgas Sverige

En global utbyggnad av vätgastankstationer, svenskt stöd för vätgasdeklaration och ett snabbt expanderande engagemang för vätgas och bränslecller är några av alla händelser vi ser tillbaka på när vi summerar 2019. Det börjar röra på sig för utbyggnad av vätgasinfrastruktur. Japan gjorde ett upprop under detta år och 30 länder slöt upp och lovade att [...]

2019-12-17T09:30:20+00:002019-12-17|Vätgas Sverige|

Nätverksträff i Stockholm

8,7 miljarder euro. Det är den summa som EU-kommissionen och europeiskt näringsliv tillsammans satsar på vätgas och bränsleceller under kommande ramperiod. År 2050 beräknas vätgas svara för hela 24% av det totala energibehovet i Europa och för 5,4 miljoner arbetstillfällen. Tillsammans med bränsleceller förväntas vätgas utgöra en nyckelteknologi för att tackla kommande energiutmaningar. Under en [...]

2019-12-02T11:55:03+00:002019-12-02|Vätgas Sverige|

Innovationsmöte för koldioxidneutralt Estland 2050

För att klara av en nödvändig klimatomställningen krävs nytänkande både när det gäller teknikanvändning, utveckling och samarbeten. Kan vi visualisera och tillgängliggöra den emissionsfria vätgastekniken genom att vända på begreppen och hitta nya samarbetsformer? Under ett innovationsmöte inom projektet NOTS i Thenopol Science Park Tallinn den 30 oktober träffades deltagare från en rad olika branscher [...]

2019-11-06T14:54:39+00:002019-11-06|Vätgas Sverige|

Nya perspektiv på bostäder under innovationsmöte i Göteborg

För att klara av en nödvändig klimatomställningen krävs nytänkande både när det gäller teknikanvändning, utveckling och samarbeten. Kan vi visualisera och tillgängliggöra den emissionsfria vätgastekniken genom att vända på begreppen och hitta nya samarbetsformer? Under ett innovationsmöte inom projektet NOTS träffade kreatörstudenter från YRGO yrkesverksamma inom den tekniska sektorn för att utmana de etablerade [...]

2019-10-14T10:20:05+00:002019-10-14|Vätgas Sverige|

Klimatutmaningar i höstbudgeten

I höstbudgeten konstateras att takten i klimatarbetet behöver öka för att Sverige ska nå sina klimatmål. Till flera av utmaningarna som lyfts fram finns färdiga lösningar med vätgas och bränsleceller.  Regeringen ökar i höstbudgeten satsningarna för en klimatomställning av industrisektorn respektive transportsektorn. Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd till projekt som ska leda till utsläppsminskningar. I [...]

2019-09-20T09:46:48+00:002019-09-20|Elektrifiering, Vätgas Sverige|