/Vätgas Sverige

Utbyte av erfarenheter på höstens nätverksträff

Tack alla medlemmar för er medverkan på höstens digitala nätverksträff! Tack även till medarrangör NILSSON ENERGY CONSULTING. På träffen analyserade verksamhetsledare Bjorn Aronsson EU:s vätgasstrategi och pekade på de guldkorn den innebär för Sverige. Vår omvärldsanalytiker Erik Wiberg bjöd på en uppdatering av vätgasområdet sett ur ett globalt perspektiv. Träffen avslutades med att medlemmarna fick [...]

2020-11-17T14:55:07+00:002020-11-17|Vätgas Sverige|

Åsa Lyckström invald i Vätgas Sveriges styrelse

Åsa Lyckström, hållbarhetsstrateg på Siemens Energy AB i Finspång, har valts in som ny styrelseledamot för Vätgas Sverige. Åsa är civilingenjör i grunden och har en lång erfarenhet av strategiskt arbete inom energibranschen. Åsa är en av initiativtagarna för bygget av en unik energianläggning i Finspång. I den historiska bruksorten utformar Siemens Energy AB en [...]

2020-10-05T13:55:21+00:002020-10-05|Vätgas Sverige|

Martina Wettin från Nilsson Energy – ny styrelseledamot

Den 25 augusti höll Vätgas Sverige årsstämma. På grund av den rådande pandemin hölls stämman för första gången digitalt. Vätgas Sverige tillför ytterligare kompetens och extern kraft genom att rekrytera Martina Wettin som ledamot till Vätgas Sveriges styrelse. Martina är delägare och affärsutvecklingschef på Nilsson Energy. Tillsammans med Hans-Olof Nilsson och Pontus Lundgren, är Martina [...]

2020-10-05T12:23:05+00:002020-10-05|Vätgas Sverige|

Sverige tar fram nationell vätgasstrategi

Vätgas har av EU pekats ut som ett ekonomiskt fokusområde för att kick-starta Europa efter Coronapandemin. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige kommer en nationell färdplan för vätgas nu att tas fram. År 2050 uppskattas vätgas svara för 24% av det totala energibehovet i Europa och för att skapa 5,4 miljoner arbetstillfällen. EU-kommissionen satsar tillsammans med [...]

2020-06-22T10:40:13+00:002020-06-22|Vätgas Sverige|

90+ europeiska bolag sluter upp bakom vätgassatsning

Drygt 90 europeiska företag sluter upp bakom vätgas som ett grönt instrument till omstart av ekonomin efter coronakrisen och är villiga till snabba åtgärder koordinerade med EU-kommissionen och europeiska institutioner inom Clean Hydrogen Alliance för att skala upp produktion och distribution av vätgas från förnybara källor till år 2030. Björn Aronsson, verksamhetsledare för Vätgas Sverige [...]

2020-06-02T13:53:55+00:002020-06-02|Distribution, Produktion, Vätgas Sverige|

Stöd för vätgas i EUs återhämtningsplan

EU-kommissionen presenterade idag sin plan för återhämtning efter Covid-19. Kommissionen har också lagt fram ett arbetsprogram för 2020 som prioriterar åtgärder.  Hämta rapport - Vi behöver en grön Marshall-plan. Det här är en historisk möjlighet att realisera en grön omställning. Satsningen på vätgas och vätgasteknologier kommer att sätta oss på rätt spår för [...]

2020-05-27T15:17:49+00:002020-05-27|Vätgas Sverige|

Hälsning från Vätgas Sverige

Coronavirusets spridning innebär en svår och extraordinär situation för Sverige och världen. Skydda dig själv och andra genom att följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi hoppas att du och dina närmaste mår bra. Ta hand om varandra. Till följd av Coronaviruset får vårens konferenser och events senarelagda datum. I takt med att vi får information uppdaterar vi [...]

2020-03-19T14:14:55+00:002020-03-19|Vätgas Sverige|

Region Gävleborg kan bli ett av Europas Hydrogen Valleys

Bart Biebuyck, direktör för FCH JU, var under två dagar i februari på besök i Sandviken för att ta del av regionens alla satsningar. Tillsammans deltog representanter från Sandvik, Region Gävleborg, Sandbacka Science Park och Vätgas Sverige. FCH JU är forsknings- och utvecklingsprogrammet för vätgas och bränsleceller där EU-kommissionen och näringsliv tillsammans lägger in 1,8 [...]

2020-02-20T08:38:25+00:002020-02-20|Vätgas Sverige|

Renare transporter i Norden med vätgasinitiativ

Statkraft och Everfuel ansluter sig till Hyundai, Toyota och Vätgas Sverige i ett EU-finansierat initiativ för vätgas inom transport i Sverige. Vätgas Sverige tar över rollen som projektledare för Nordic Hydrogen Corridor (NHC) vars syfte är att tillhandahålla emissionsfria transportlösningar med vätgas i Sverige. Initiativet inkluderar bränslecellsfordon samt produktion och distribution av grön vätgas. Statkraft, [...]

Greener transport in the Nordic region with hydrogen initiative

Statkraft and Everfuel to join Hyundai, Toyota and Hydrogen Sweden in an EU-supported initiative to explore hydrogen road transport in Sweden. Hydrogen Sweden (Vätgas Sverige) takes over the project management for the Nordic Hydrogen Corridor (NHC) initiative aiming at providing zero emission transport solutions based on hydrogen in Sweden, including vehicles, hydrogen production and distribution. [...]