/Stationära bränsleceller

PowerCell inleder samarbete med ABB

PowerCell och ABB Power Grids inleder ett samarbete kring bränslecellsbaserade stationära kraftsystem där de tillsammans ska ta fram en komplett lösning för marknaden. ABB ser bränslecellsteknologin som en avgörande pusselbit för att skapa en hållbar elförsörjning - Det nya energilandskapet kräver energikällor som inte bara klarar att möta en allt högre efterfrågan utan också medför [...]

2020-06-11T09:41:33+00:002020-06-11|Stationära bränsleceller|

Rolls-Royce och Daimler Truck ska utveckla bränslecellssystem

Rolls-Royce och Daimler Truck inleder ett samarbete för utveckling av stationära bränslecellssystem. Bränslecellerna kommer att tillhandahållas från Volvo och Daimler Truck gemensamma bolag som ska utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för bland annat tunga fordon. De stationära bränslecellssystemen är tänkta att ersätta dieseldrivna reservaggregat i datacenter och samhällskritiska verksamheter. - Rolls-Royce är lika övertygade som [...]

2020-05-27T11:02:22+00:002020-05-27|Stationära bränsleceller|

Hyundai testar el till hushåll med Nexo-teknik

Hyundai Motor vill bredda användningen av sin bränslecellsteknologi och inleder ett samarbete för att förse drygt 2 000 hushåll med el från lokalproducerad energi. I ett pilotprojekt tillsammans med energibolagen Korea East-West Power (EWP) och Deokyang ska en 1 MW energianläggning med vätgas och bränsleceller levereras. Hyundai bygger bränslecellssystemet, Deokyang står för vätgasen och EWP [...]

2019-04-18T20:16:26+00:002019-04-18|Stationära bränsleceller|

Japan vill visa upp vätgassamhälle under OS 2020

Inför OS 2020 har Japan som mål att ha 6 000 bränslecellsbilar, 100 bränslecellsbussar och 35 vätgasstationer i Tokyo. Även OS-byn för 6 000 deltagare ska få sin energiförsörjning från bränsleceller. Det skriver Nyhetsbrevet OMEV. – The 1964 Tokyo Olympics left the Shinkansen high-speed train system as its legacy. The upcoming Olympics will leave a hydrogen [...]

Toshiba ska leverera energilager med vätgas till Japan Railway Company

Enheten ska använda solpaneler kopplade till en elektrolysör för att producera vätgas. Denna lagras sedan i tankar för att på natten användas i en bränslecell. Systemet blir helt fristående från elnätet, där syftet är dels en övergång till förnyelsebar energi, dels större redundans i järnvägsnätet vid jordbävningar. Energilagringsenheten kommer att byggas i fyra olika modeller; [...]

Ny rapport tar tempen på bränslecellsindustrin

Tillväxtanalys har sammanställt en läsvärd rapport om bränsleceller runt om i världen. Rapporten baseras på den kontinuerliga omvärldsbevakning som görs brett i de olika länder som berörs. Vätgas Sverige kommenterar: Rapporten ger en bra översikt av och inte minst inblick i statliga subventioner på de marknader där mest händer inom bränslecellsindustrin. Eftersom rapporten bygger på [...]

Försäkringsbolag försäkrar elproduktion från stationära bränsleceller i USA

I takt med att alltfler stationära bränsleceller installeras i USA hos användare som eBay, Apple och Google ser även försäkringsbolag affärsmöjligheter. Försäkringen bygger på att produktion för en 15-årsperiod garanteras, i det fall tillverkaren inte kan hålla sin garanti. Detta betyder två saker; dels att försäkringsbolaget bedömer att det är en låg risk att bränslecellstillverkaren [...]

2016-03-15T13:33:47+00:002014-10-02|Stationära bränsleceller|

Givande dag om batterier och bränsleceller

Ett trettiotal personer deltog i en workshop om batterier och bränsleceller i stationära och portabla tillämpningar. Anders Lundblad visar upp myFC:s laddare Powertrekk. Vi höll till hos PowerCell i Göteborg och visade oss runt i sitt lab, vilket var mycket uppskattat av besökarna. Vi fick höra mer om projektet Robust och se systemet [...]