/Stationära bränsleceller

Hyundai testar el till hushåll med Nexo-teknik

Hyundai Motor vill bredda användningen av sin bränslecellsteknologi och inleder ett samarbete för att förse drygt 2 000 hushåll med el från lokalproducerad energi. I ett pilotprojekt tillsammans med energibolagen Korea East-West Power (EWP) och Deokyang ska en 1 MW energianläggning med vätgas och bränsleceller levereras. Hyundai bygger bränslecellssystemet, Deokyang står för vätgasen och EWP [...]

2019-04-18T20:16:26+00:002019-04-18|Stationära bränsleceller|

Japan vill visa upp vätgassamhälle under OS 2020

Inför OS 2020 har Japan som mål att ha 6 000 bränslecellsbilar, 100 bränslecellsbussar och 35 vätgasstationer i Tokyo. Även OS-byn för 6 000 deltagare ska få sin energiförsörjning från bränsleceller. Det skriver Nyhetsbrevet OMEV. – The 1964 Tokyo Olympics left the Shinkansen high-speed train system as its legacy. The upcoming Olympics will leave a hydrogen [...]

Toshiba ska leverera energilager med vätgas till Japan Railway Company

Enheten ska använda solpaneler kopplade till en elektrolysör för att producera vätgas. Denna lagras sedan i tankar för att på natten användas i en bränslecell. Systemet blir helt fristående från elnätet, där syftet är dels en övergång till förnyelsebar energi, dels större redundans i järnvägsnätet vid jordbävningar. Energilagringsenheten kommer att byggas i fyra olika modeller; [...]

Ny rapport tar tempen på bränslecellsindustrin

Tillväxtanalys har sammanställt en läsvärd rapport om bränsleceller runt om i världen. Rapporten baseras på den kontinuerliga omvärldsbevakning som görs brett i de olika länder som berörs. Vätgas Sverige kommenterar: Rapporten ger en bra översikt av och inte minst inblick i statliga subventioner på de marknader där mest händer inom bränslecellsindustrin. Eftersom rapporten bygger på [...]

Försäkringsbolag försäkrar elproduktion från stationära bränsleceller i USA

I takt med att alltfler stationära bränsleceller installeras i USA hos användare som eBay, Apple och Google ser även försäkringsbolag affärsmöjligheter. Försäkringen bygger på att produktion för en 15-årsperiod garanteras, i det fall tillverkaren inte kan hålla sin garanti. Detta betyder två saker; dels att försäkringsbolaget bedömer att det är en låg risk att bränslecellstillverkaren [...]

2016-03-15T13:33:47+00:002014-10-02|Stationära bränsleceller|

Givande dag om batterier och bränsleceller

Ett trettiotal personer deltog i en workshop om batterier och bränsleceller i stationära och portabla tillämpningar. Anders Lundblad visar upp myFC:s laddare Powertrekk. Vi höll till hos PowerCell i Göteborg och visade oss runt i sitt lab, vilket var mycket uppskattat av besökarna. Vi fick höra mer om projektet Robust och se systemet [...]