/Produktion

Sol- och vätgasanläggning byggs upp i Mariestad

Fem containrar med utrustning för att kunna tillverka vätgas har nu levererats till sol- och vätgasanläggningen som byggs i Hindsberg, Mariestad. Snart är energisystemet H2E (Hydrogen to Energy) igång. Energisystemet H2E innehåller världens hittills enda publika tankstation för vätgas som drivs med solenergi från en solcellspark. – Nu kommer installation och tester av anläggningen ske [...]

2018-12-20T11:13:02+00:002018-11-27|Produktion, Tankstationer|

Så når vi skalfördelar inom storskalig vätgasproduktion

Allt fler branscher lyfter nu sitt behov av att storskaligt producera vätgas. Först kom stålindustrin, följd av kemiindustrin, drivmedelsbranschen, sjöfarten och byggbranschen. Alla har de olika drivkrafter och användningsområden för vätgasen, men kan det finnas synergier mellan dessa branscher som ger skalfördelar där man vinner på att samarbeta? – Vi ser att vätgas är det [...]

Framgångsfaktorer för vätgasanvändning under Nordic Clean Energy Week

Framgångsfaktorer inom affärsmodeller för fordonsflottor med bränsleceller samt utbyggnad av vätgastankinfrastruktur presenterades när världens energiministrar besökte Malmö under Nordic Clean Energy Week. Det var projektet the Blue Move for a Green Economy som presenterade sina slutresultat kring potentialen för emissionsfria transporter med vätgas. Den 22 maj i Malmö presenterade projektet Blue Move sina slutresultat. En [...]

Toyota bygger nytt för massproduktion av bränslecellsstackar

Toyota förutspår en tiofaldig försäljningsökning av elbilar med bränsleceller efter 2020 och bygger nu två nya anläggningar för att möta efterfrågan. Företaget uppskattar att dess globala försäljning av elbilar med bränsleceller kommer öka betydligt efter 2020, till minst 30 000 bilar per år från dagens 3 000. För att förbereda sig för denna tillväxt presenteras [...]

2018-05-25T09:18:33+00:002018-05-25|Bränslecellsfordon, Produktion|

Blue Moves resultat presenteras under Nordic Clean Energy Week

I maj 2018 står Sverige tillsammans med EU värd för stora ministermöten inom energiområdet. I samband med mötena arrangeras Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen då politiker, forskare och näringsliv samlas för att belysa och diskutera framtidens energilösningar. En av programpunkterna är slutkonferensen för projektet the Blue Move for a Green Economy. Under Blue Moves [...]

Närpoducerad vätgas blir bränsle för Rennerods bussar

Nästa år kommer bränslecellsbussarna i tyska Rennerod att drivas av grön och närproducerad vätgas, producerad i ett miljövänligt vätgasenergisystem utformat av ett internationellt team. Det är danska GreenHydrogen, spanska Clantech och Calvera samt Rennerodbaserade GFW Windenergie som tillsammans utformat en lösning för en grön och lokal vätgasproduktionen för minimerad miljöpåverkan och kostnader. Vid ett av [...]

2018-12-20T11:13:04+00:002018-04-26|Bussar, Fossilfri, Kollektivtrafik, Produktion|

Träflis och bark ska ge förnybar vätgas i Frankrike

Med tekniken WoodRoll skapas förnybar vätgas från lokal biomassa. Cortus Energy som tagit fram processen har nu fått order från energibolaget Engie om förprojektering av en vätgasanläggning till Frankrike. Rolf Ljunggren, vd Cortus Energy, och projektledare Petra Brodin inspekterar montagearbetet i Höganäs. Vätgasanläggningen baseras på samma storlek och modulära utförande som den anläggning [...]

2018-12-20T11:13:04+00:002018-04-18|Produktion|

Megafabrik för grön vätgas byggs i Norge

Bygget av en av världens största vätgaselektrolysanläggningar som drivs helt med förnybar energi påbörjas till sommaren i norska Suldal. Produkten blir grön vätgas producerad av norsk vattenkraft. Den planerade fabriken kommer att ha en yta på över 6 000 kvadratmeter och leverera 10 megawatt. Bara Shells nya anläggning i Köln i Tyskland kommer kunna mäta [...]

2018-12-20T11:13:04+00:002018-02-20|Produktion|

Vätgasanläggning byggs för ökad produktion av förnybara drivmedel

Preem bygger en ny vätgasanläggning vid sitt raffinaderi i Göteborg i en investering på 635 Mkr. Vätgas används av Preem i tillverkningen av förnybara drivmedel och driftsättning planeras till februari 2019. Preem och Vattenfall har tidigare tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna till att använda klimatsmart vätgas i tillverkningen av biodrivmedel i stor skala [...]

2017-06-14T11:25:49+00:002017-06-14|Produktion|

Ny rapport visar 12 möjligheter för vätgas

I en ny rapport inom EU-projektet the Blue Move for a Green Economy beskrivs 12 möjligheter för produktion, industri, lagring och distribution av vätgas i regionerna kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Ladda ner rapporten I rapporten "Mulighetsstudie for hydrogen-produksjon, industri, lagring og distribusjon" beskrivs bland annat hur vätgas kan ersätta fossila bränslen vid [...]