/Järnväg

Effektivare vätgaståg sponsras med tolv miljoner euro

Tyskland satsar tolv miljoner euro på utveckling av bränsleceller med längre livscykel och högre energieffektivitet. Bränslecellerna ska kunna användas i tåg för kommersiell trafik. Det är Siemens och RWTH Aachen University som tar emot bidraget från tyska ministeriet för Transport och Digital infrastruktur. Pengarna går till utvecklingsarbetet av effektivare bränsleceller. I november förra året tillkännagav [...]

2018-12-20T11:13:04+00:002018-02-28|Bränslecellsfordon, Järnväg, Tåg|

Storsatsning på fossilfria godstransporter

Den 1 januari 2018 träder Sveriges nya klimatlag i kraft. För klimatpolitiken gäller då att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med minst 70 procent till år 2030. Till år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Under 12 år framåt finansierar nu Trafikverket området ”Fossilfria godstransporter” med upp till 40 miljoner kronor per år. [...]

Toshiba ska leverera energilager med vätgas till Japan Railway Company

Enheten ska använda solpaneler kopplade till en elektrolysör för att producera vätgas. Denna lagras sedan i tankar för att på natten användas i en bränslecell. Systemet blir helt fristående från elnätet, där syftet är dels en övergång till förnyelsebar energi, dels större redundans i järnvägsnätet vid jordbävningar. Energilagringsenheten kommer att byggas i fyra olika modeller; [...]