/Forskning och utveckling

Vätgas- och bränslecellskonferens i Sandviken

Internationell expertis inom vätgas och bränsleceller samlas i höst i svenska Sandviken. Den 26-27 oktober är staden värd för HFC Nordic, en konferens som sätter fokus på renare transporter och potentialen i vårt energisystem – allt från forskning till marknad. På talarlistan återfinns bland andra Petra Einarsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology, professor Steven [...]

Så kan 100 000 bränslecellsfordon bli verklighet inom 15 år

Ny rapport bäddar för innovationer inom vätgas för fordon: 100 000 fordon som tankas med vätgas, helt fria från skadliga utsläpp, kan vara i trafik fram till 2030. Potentialen konstateras i en ny rapport som tar tempen på användningen av vätgas och bränsleceller för fordon i Sverige. Men trots ambitiösa klimatmål på både nationell och [...]

Svensk forskarupptäckt kan ge billigare tillverkning av vätgas

Forskare på KTH tror sig att hittat ett nytt material som kan ge vätgas en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Det nya materialet ersätter dyra metaller som används som katalysatorer i elektrolys, där en strömkälla används för att separera väte från syre i vatten. KTH-forskaren Ke Fan berättar att det nya [...]

2016-08-09T09:49:22+00:002016-08-09|Forskning och utveckling|

Ny rapport tar tempen på bränslecellsindustrin

Tillväxtanalys har sammanställt en läsvärd rapport om bränsleceller runt om i världen. Rapporten baseras på den kontinuerliga omvärldsbevakning som görs brett i de olika länder som berörs. Vätgas Sverige kommenterar: Rapporten ger en bra översikt av och inte minst inblick i statliga subventioner på de marknader där mest händer inom bränslecellsindustrin. Eftersom rapporten bygger på [...]

Pilotstudie om energilagring i Göteborg

PowerCell har tillsammans med Vätgas Sverige, Wallenstam och Midroc Automation inlett en studie för att ta fram ett system som kan mellanlagra överskottsenergi från vind- och solenergi. Genom elektrolys ska man av överskottselen framställa vätgas, som sedan lagras på tank. Vätgasen kan sedan användas i en bränslecell och alstra ny el och värme under molniga [...]

Vad DOE anser kan förbättras inom bränsleceller och vätgas

Amerikanska energidepartementet, DOE, har utlysningar ute för ett flertal områden inom teknikutveckling av bränsleceller och vätgasteknik på totalt 35 miljoner USD. Dessa är intressanta att läsa eftersom det amerikanska energidepartementet ligger i framkant när det gäller analys av marknaden, speciellt som de kräver att få in en omfattande mängd data och information från de många [...]

2016-03-15T13:28:58+00:002015-03-18|Forskning och utveckling|

DTU fortsätter sitt omfattande arbete med SOFC trots Topsö fuel cells nedläggning av bränslecellsverksamhet

Sven Linderoth Danmarks tekniska universitet fortsätter sitt arbete och menar att de nu är mer fria i sitt arbete med att kommersialisera SOFC-bränsleceller, eftersom de nu kan arbeta med fler internationella företag i branschen som redan tidigare visat stort intresse. 30 av de 90 anställda som får sluta på Topsös bränslecellsavdelning anställs av [...]

2018-12-20T11:13:11+00:002014-10-16|Forskning och utveckling|

Haldor Topsö stänger ned sin bränslecellsavdelning

Haldor Topsö har länge arbetat med SOFC och presenterade så sent som i juni i år att de slutligen börjat fälttesta sin bränslecellstack i en mikrokraftvärmeanläggning i Danmark; ett av de användningsområden som Topsö riktade in sig mot. Beslutet att stänga ner bränslecellsverksamheten gör att 90 av de idag 117 anställda är övertaliga. De resterande [...]

2016-03-15T13:40:27+00:002014-09-16|Forskning och utveckling|

Radiotips: ”Vad händer i miljöbilsdjungeln?”

Vetandets värld i Sveriges Radio P1 diskuterar begreppet "miljöbil" och vilka tekniker och bränslen som blir aktuella i framtiden. Vätgas Sveriges verksamhetsledare Björn Aronsson medverkar tillsammans med Thomas B Johansson, professor emeritus i energisystem från Lunds universitet och regeringens utredare av fossiloberoende fordonsflotta till år 2030, Helene Carlsson, Miljöbilar i Stockholm och Fredrik Blomqvist, försäljare [...]

2016-03-16T08:19:54+00:002013-05-31|Forskning och utveckling, Fossilfri|

PowerCell presenterar bränslecellsprototyp

Vätgas Sverige gratulerar sina finansiärer PowerCell som nu presenterar resultatet av många års arbete med utvecklingen av ett system som konverterar diesel till vätgas som driver en bränslecell. Konverteringen av diesel sker utan förbränning, vilket ger en låg ljudnivå och eliminerar utsläpper av giftiga utsläpp. Systemet kan utvecklas till att fungera med fler typer av [...]

2016-03-16T08:32:04+00:002013-05-23|Forskning och utveckling|