/Forskning och utveckling

Ny metod gör bakterier till vätgasfabriker

Forskare vid Uppsala universitet presenterar i senaste numret av Energy and Environmental Science en ny metod som skapar cellulära vätgasfabriker med hjälp av konstgjorda enzymer. Metoden går ut på att föra in designade molekyler i genetisk modifierade organismer för att aktivera ett annars inaktivt enzym att börja producera vätgas. Vätgas kan framställas genom elektrolys, där [...]

2018-12-20T11:13:08+00:002017-05-04|Forskning och utveckling|

Preem och Vattenfall i samarbete om klimatsmart vätgas

Preem och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna till att använda klimatsmart vätgas i tillverkningen av biodrivmedel i stor skala för den svenska marknaden. Preem och Vattenfall kommer att tillsätta en arbetsgrupp och förstudien finansieras av båda parter. Vätgasen kommer primärt att användas för produktion av biodrivmedel och inte att säljas direkt [...]

50 miljoner till koldioxidfri stålproduktion med vätgas

Energimyndighetens har beslutat om ett bidrag på 54 miljoner kronor till det vätgasprojekt som SSAB, LKAB och Vattenfall tagit initiativ till för att göra stålindustrin koldioxidfri. Företagen satsar själva 45 miljoner kronor. Målet är en koldioxidfri stålproduktion genom att ersätta kol med vätgas i framställningen av stål. En förstudie löper under 2017, följt av en [...]

SSAB och Kalmar utvecklar vätgastruck

SSAB i Oxelösund kommer i ett mångmiljonprojekt tillsammans med forskningsinstitutet TFK och Kalmar, en del av Cargotec, att utveckla och testa koldioxidfria interna transporter som drivs av vätgas och bränslesceller. - Det här är ett mycket bra projekt för SSAB i Oxelösund, där vi här och nu konkret kan utreda möjligheterna för att minska vårt [...]

Ren energi med HFC Nordic

Under två dagar samlades internationell expertis inom vätgas och bränsleceller i Sandviken. Den 26-27 oktober hölls konferensen HFC Nordic, som satte fokus på renare transporter och potentialen i vårt energisystem – allt från forskning till marknad. Petra Einarsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology invigningstalade. På talarlistan återfanns bland andra professor Steven Holdcraft från Simon Fraser University, [...]

Volvo och PowerCell utvecklar bränslecellsbil

Volvo Cars ska testa ett bränslecellssystem för personbilar som kommer att tas fram av PowerCell Sweden. Projektet har fått ett positivt gensvar från Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH-JU) och räknar med ett EU-stöd på 50 miljoner. Det är PowerCells bränslecellsstack S3 med en effekt på upp till 100 kilowatt som kommer att [...]

Vätgas- och bränslecellskonferens i Sandviken

Internationell expertis inom vätgas och bränsleceller samlas i höst i svenska Sandviken. Den 26-27 oktober är staden värd för HFC Nordic, en konferens som sätter fokus på renare transporter och potentialen i vårt energisystem – allt från forskning till marknad. På talarlistan återfinns bland andra Petra Einarsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology, professor Steven [...]

Så kan 100 000 bränslecellsfordon bli verklighet inom 15 år

Ny rapport bäddar för innovationer inom vätgas för fordon: 100 000 fordon som tankas med vätgas, helt fria från skadliga utsläpp, kan vara i trafik fram till 2030. Potentialen konstateras i en ny rapport som tar tempen på användningen av vätgas och bränsleceller för fordon i Sverige. Men trots ambitiösa klimatmål på både nationell och [...]

Svensk forskarupptäckt kan ge billigare tillverkning av vätgas

Forskare på KTH tror sig att hittat ett nytt material som kan ge vätgas en nyckelroll i övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor. Det nya materialet ersätter dyra metaller som används som katalysatorer i elektrolys, där en strömkälla används för att separera väte från syre i vatten. KTH-forskaren Ke Fan berättar att det nya [...]

2016-08-09T09:49:22+00:002016-08-09|Forskning och utveckling|

Ny rapport tar tempen på bränslecellsindustrin

Tillväxtanalys har sammanställt en läsvärd rapport om bränsleceller runt om i världen. Rapporten baseras på den kontinuerliga omvärldsbevakning som görs brett i de olika länder som berörs. Vätgas Sverige kommenterar: Rapporten ger en bra översikt av och inte minst inblick i statliga subventioner på de marknader där mest händer inom bränslecellsindustrin. Eftersom rapporten bygger på [...]