/Forskning och utveckling

Storsatsning på fossilfria godstransporter

Den 1 januari 2018 träder Sveriges nya klimatlag i kraft. För klimatpolitiken gäller då att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med minst 70 procent till år 2030. Till år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Under 12 år framåt finansierar nu Trafikverket området ”Fossilfria godstransporter” med upp till 40 miljoner kronor per år. [...]

Forskarlag har funnit nytt katalysatormaterial

Umeå universitet har tillsammans med finska och vietnamesiska forskare på laboratorieskala framgångsrikt testat ett nytt katalysatormaterial för vattenelektrolys. Materialet är av ett pyrolysbehandlat polymerskum där ytan täcks av koboltoxid. Pyrolysbehandling innebär en kraftig uppvärmning till 900 grader i en syrefri miljö. Ett bra katalysatormaterial ska ha en stor yta i förhållande till mängden material, vilket [...]

2018-12-20T11:13:08+00:002017-08-23|Forskning och utveckling|

Konvertering av dieselmotor till vätgasdrift vinner pris

Tyska Keyou vann Green Product Award 2017 i kategorin ”Mobility” med sin vätgasomvandlare för arbetsfordon. Med Hydrogen Conversion Kit kan vanliga dieselmotorer omvandlas till helt utsläppsfri vätgasdrift. Nyckelkomponenterna kan byggas in nya fordon som konverteringskit eller installeras i befintliga. Tävlingen Green Product Award arrangeras sedan 2013 med bidrag från över 40 länder. Vinnarna kommer även [...]

Nationell satsning på elektriska fordon

Research Institutes of Sweden (RISE) har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras. Med elektromobilitet avses fordon som har elektriska motorer för drivning, till exempel bränslecellsbilar och batteribilar. Bränslecellsbilen Toyota Mirai Uppdraget är ett resultat av ett möte [...]

Ny metod gör bakterier till vätgasfabriker

Forskare vid Uppsala universitet presenterar i senaste numret av Energy and Environmental Science en ny metod som skapar cellulära vätgasfabriker med hjälp av konstgjorda enzymer. Metoden går ut på att föra in designade molekyler i genetisk modifierade organismer för att aktivera ett annars inaktivt enzym att börja producera vätgas. Vätgas kan framställas genom elektrolys, där [...]

2018-12-20T11:13:08+00:002017-05-04|Forskning och utveckling|

Preem och Vattenfall i samarbete om klimatsmart vätgas

Preem och Vattenfall har tecknat en avsiktsförklaring om att undersöka möjligheterna till att använda klimatsmart vätgas i tillverkningen av biodrivmedel i stor skala för den svenska marknaden. Preem och Vattenfall kommer att tillsätta en arbetsgrupp och förstudien finansieras av båda parter. Vätgasen kommer primärt att användas för produktion av biodrivmedel och inte att säljas direkt [...]

50 miljoner till koldioxidfri stålproduktion med vätgas

Energimyndighetens har beslutat om ett bidrag på 54 miljoner kronor till det vätgasprojekt som SSAB, LKAB och Vattenfall tagit initiativ till för att göra stålindustrin koldioxidfri. Företagen satsar själva 45 miljoner kronor. Målet är en koldioxidfri stålproduktion genom att ersätta kol med vätgas i framställningen av stål. En förstudie löper under 2017, följt av en [...]

SSAB och Kalmar utvecklar vätgastruck

SSAB i Oxelösund kommer i ett mångmiljonprojekt tillsammans med forskningsinstitutet TFK och Kalmar, en del av Cargotec, att utveckla och testa koldioxidfria interna transporter som drivs av vätgas och bränslesceller. - Det här är ett mycket bra projekt för SSAB i Oxelösund, där vi här och nu konkret kan utreda möjligheterna för att minska vårt [...]

Ren energi med HFC Nordic

Under två dagar samlades internationell expertis inom vätgas och bränsleceller i Sandviken. Den 26-27 oktober hölls konferensen HFC Nordic, som satte fokus på renare transporter och potentialen i vårt energisystem – allt från forskning till marknad. Petra Einarsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology invigningstalade. På talarlistan återfanns bland andra professor Steven Holdcraft från Simon Fraser University, [...]

Volvo och PowerCell utvecklar bränslecellsbil

Volvo Cars ska testa ett bränslecellssystem för personbilar som kommer att tas fram av PowerCell Sweden. Projektet har fått ett positivt gensvar från Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH-JU) och räknar med ett EU-stöd på 50 miljoner. Det är PowerCells bränslecellsstack S3 med en effekt på upp till 100 kilowatt som kommer att [...]