/Forskning och utveckling

Samling kring vätgas för emissionsfri framtid

Arena för vätgas och bränsleceller sätter den 3-4 juli luppen på fossilfria transporter, kvinnligt entreprenörskap inom vätgas, tryggad elförsörjning och andra aktuella samhällsfrågor där utvecklingen inom vätgas- och bränslecellssektorn snabbt gått framåt. Regeringens förslag om att införa miljözoner har väckt starka reaktioner och temat är givet på arenan under årets Almedalsvecka. Under rubriken ”Dieselförbud - [...]

Storsatsning på fossilfritt stål – HYBRIT beviljas rekordstöd

HYBRIT som är SSAB, LKAB och Vattenfalls initiativ för fossilfritt stål, har beviljats finansiellt stöd från Energimyndigheten på 528 miljoner kronor. Stödet blir det största i myndighetens historia. Stödet ska gå till byggandet av två pilotanläggningarna som beräknas stå färdiga 2020. I anläggningarna ska tester utföras för att möjliggöra en uppskalning av fossilfri ståltillverkning. Den [...]

2018-06-20T10:28:48+00:002018-06-20|Forskning och utveckling, Industri|

Svensk processindustri undersöker möjligheter för grön vätgas och elektrobränslen

Svensk massa-, kemi- och pappersindustri startar ett forskningsprojekt med mål att öka produktionen av elektrobränslen som vätgas från förnybar energi. RISE, Södra, AkzoNobel Specialty Chemicals och BillerudKorsnäs står bakom studien som stöds av Energimyndigheten. Sverige har som mål att ha en till hundra procent förnybar elproduktion år 2040. Målet ska nås genom att främst bygga [...]

Billig och storskalig vätgasproduktion med nytt material

Forskare på KTH har funnit ett nytt och billigt material som gör det möjligt att producera vätgas storskaligt till liten kostnad. Studien publicerades nyligen i tidsskriften Nature. Ett av de system som utvecklats för att framställa vätgas är en katalysator som kan användas för att spjälka vatten till vätgas genom elektrolys. Det är detta system [...]

2018-02-22T09:04:26+00:002018-02-22|Forskning och utveckling|

Nya material ska ge effektivare energisystem

Två forskarlag inom vätgas och bränsleceller får dela på 62 miljoner kronor för att tillsammans med industrin ta fram nya material för att skapa effektivare och mer hållbara energisystem. Totalt 300 miljoner delas ut inom Stiftelsen för Strategisk forsknings utlysning Material för energitillämpningar för att stötta utveckling av material för energiomvandling, överföring, lagring eller minskad [...]

2018-02-14T10:30:22+00:002018-02-14|Forskning och utveckling|

Samling för emissionsfritt transportsystem i Östersjöregionen

Baltisk och nordisk expertis inom vätgas och bränsleceller samlas inom kort i Riga. Den 6-7 december är staden värd för Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference, en konferens som sätter fokus på vätgasens roll för ett emissionsfritt transportsystem inom Östersjöregionen samt affärsmodeller för produktion och distribution av vätgas. Östersjöregionen med sina 80 miljoner människor omfattar [...]

Storsatsning på fossilfria godstransporter

Den 1 januari 2018 träder Sveriges nya klimatlag i kraft. För klimatpolitiken gäller då att utsläppen från inrikes transporter (exklusive flyg) ska minska med minst 70 procent till år 2030. Till år 2045 ska Sverige vara klimatneutralt. Under 12 år framåt finansierar nu Trafikverket området ”Fossilfria godstransporter” med upp till 40 miljoner kronor per år. [...]

Forskarlag har funnit nytt katalysatormaterial

Umeå universitet har tillsammans med finska och vietnamesiska forskare på laboratorieskala framgångsrikt testat ett nytt katalysatormaterial för vattenelektrolys. Materialet är av ett pyrolysbehandlat polymerskum där ytan täcks av koboltoxid. Pyrolysbehandling innebär en kraftig uppvärmning till 900 grader i en syrefri miljö. Ett bra katalysatormaterial ska ha en stor yta i förhållande till mängden material, vilket [...]

2018-12-20T11:13:08+00:002017-08-23|Forskning och utveckling|

Konvertering av dieselmotor till vätgasdrift vinner pris

Tyska Keyou vann Green Product Award 2017 i kategorin ”Mobility” med sin vätgasomvandlare för arbetsfordon. Med Hydrogen Conversion Kit kan vanliga dieselmotorer omvandlas till helt utsläppsfri vätgasdrift. Nyckelkomponenterna kan byggas in nya fordon som konverteringskit eller installeras i befintliga. Tävlingen Green Product Award arrangeras sedan 2013 med bidrag från över 40 länder. Vinnarna kommer även [...]

Nationell satsning på elektriska fordon

Research Institutes of Sweden (RISE) har fått i uppdrag att ta fram ett förslag på hur en ny nationell forskningsmiljö inom elektromobilitet skulle kunna se ut och finansieras. Med elektromobilitet avses fordon som har elektriska motorer för drivning, till exempel bränslecellsbilar och batteribilar. Bränslecellsbilen Toyota Mirai Uppdraget är ett resultat av ett möte [...]