/Forskning och utveckling

Storsatsningar på forskning om den gröna vätgasen

Vätgas är en viktig nyckel för att nå klimatmålen. Just nu sker det stora satsningar på grön vätgas världen över och så även i Sverige. Flera forskningsprojekt har initierats både i Stockholm och Göteborg, för att ta fram mer kostnadseffektiva sätt för att framställa vätgas. Ett nytt forskningscenter för grön vätgas har startat vid Kungliga [...]

Vätgascenter på KTH tilldelas 50 miljoner kronor

KTHs center för produktion, användning och lagring av vätgas, PUSH, tilldelas 50 miljoner kronor för sitt arbete. Totalt fyra forskningscenter får dela på 200 miljoner kronor i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC). Syftet med satsningen är att hitta lösningar till några av FN:s Agenda 2030-mål. - Med vårt arbete vill vi bidra till att [...]

2020-06-08T11:46:39+00:002020-06-08|Forskning och utveckling|

Fordonsbolag etablerar R&D för kinesisk vätgasmarknad

Toyota göra gemensam sak med ytterligare fem bolag för att skynda på utvecklingen av ett vätgassamhälle i Kina. De sex bolagen China FAW Corporation Limited, Dongfeng Motor Corporation, Guangzhou Automobile Group, Beijing Automotive Group, Beijing SinoHytec och Toyota Motor Corporation bildar gemensamma bolaget United Fule Xcell System R&D (FCRD). Tillsammans representerar bolagen kompetens inom fordonsindustri, [...]

2020-06-08T13:57:51+00:002020-06-08|Forskning och utveckling|

Kreativa möten för gröna energilösningar

Vad händer när kreativ industri för möta energisektorn? Inom projektet NOTS fick de två sektorerna mötas för att gemensamt bana väg för nya, kreativa sätt att öka användningen av gröna energilösningar. Tre nationella innovationsmöten i Sverige, Estland och Litauen hölls inom NOTS. Här fick representanter från både kreativ industri och energisektorn mötas och samarbeta för [...]

2020-04-02T13:22:55+00:002020-04-02|Forskning och utveckling|

Storproduktion av flödesplattor testas för effektivare bränsleceller

Nu är det dags för produktion i stor skala av avancerade flödesplattor som kan göra bränsleceller mer kostnads- och energieffektiva. Svenska Cell Impact ska tillsammans med Nakanishi Metal Works genomföra tester för att validera uthålligheten i produktionsteknik vid höga volymer. - En relativt liten serie på tusen vätgasfordon kan kräva tillverkning av över en halv [...]

2020-01-17T16:43:29+00:002020-01-17|Forskning och utveckling|

Tyskland delfinansierar PowerCells utveckling av bränslecellsstack med 50 miljoner kr

En bränslecellsstack för serieproduktion för den tyska fordonsindustrin ska tas fram inom projektet Autostack Industrie. Projektet delfinansieras av den tyska regeringen som nu också gett klartecken för nästa fas. För projektpartnern PowerCell innebär beskedet att bolaget kan få finansiering på upp till 50 miljoner kr för det arbete som utförs inom ramen för projektet. PowerCell [...]

2019-12-13T08:57:00+00:002019-12-13|Forskning och utveckling|

Hyundai investerar 500 miljarder i elbilar med bränsleceller och batterier

Hyundai ringer in det nya året med femårsplanen Smart Mobility Solution Provider. 500 miljarder kronor investeras i utvecklingen av elbilar med bränsleceller och batterier till 2025. Hyundais målsättning är att till 2025 sälja 670 000 elbilar med bränsleceller och batterier årligen och att vara en av världens tre ledande elfordonstillverkare. Till 2030 satsar man på [...]

Världens snabbaste vätgassensor utvecklas i Göteborg

En supersnabb vätgassensor som ska möjliggöra snabbare omställning till vätgas som alternativ till fossil energi genom att öka säkerhet och optimera drift av bränsleceller ska tas fram i projektet Nano-Plasmonisk ultrasnabb H2-sensor för en säker väteekonomi. Energimyndigheten stöttar projektet med 3,8 miljoner kronor. Projektet är baserat på ett tekniskt genombrott av Prof. Christoph Langhammers forskargrupp [...]

2019-12-05T11:14:11+00:002019-12-05|Forskning och utveckling|

Toyota släpper 2 380 bränslecellspatent fria

För att skynda på en global elektrifiering av fordonsflottan släpper Toyota tusentals patent inom bränslecellsteknik fria och cirka 20 000 ytterligare patent rörande hydridteknik. Totalt släpper Toyota 23 740 patent för elektrifiering av fordon. Utöver de 2 380 bränslecellspatenten rör 2 590 elmotorer, 2 020 kontrollenheter, 1 320 transaxlar, 2 200 laddning och 7 550 [...]

Samarbete mellan kreatörer och industri för nya innovationer

Kreatörer och industri ges möjlighet att mötas i en innovationsprocess inom projektet NOTS, ett samarbete mellan partners i Sverige, Lettland och Estland. Tillsammans ska de skapa nya idéer till hur vätgas kan användas i applikationer runt om i samhället. I Riga hölls i veckan den första workshopen. Projektet NOTS kommer testa och utveckla en metod [...]