/Energilagring

Almedalen 2016

Välkommen till årets Almedalsvecka! Vätgas Sverige finns på plats för att under två sessioner sätta fokus på en av vår tids stora utmaningar: Att klara en flexibel energiförsörjningen samtidigt som vi kraftigt ska minska vår klimatpåverkan och de föroreningar vi står för. Energilagring i vätgas håller på att etablera sig som ett allt mer intressant alternativ. [...]

Toshiba ska leverera energilager med vätgas till Japan Railway Company

Enheten ska använda solpaneler kopplade till en elektrolysör för att producera vätgas. Denna lagras sedan i tankar för att på natten användas i en bränslecell. Systemet blir helt fristående från elnätet, där syftet är dels en övergång till förnyelsebar energi, dels större redundans i järnvägsnätet vid jordbävningar. Energilagringsenheten kommer att byggas i fyra olika modeller; [...]

Ny rapport tar tempen på bränslecellsindustrin

Tillväxtanalys har sammanställt en läsvärd rapport om bränsleceller runt om i världen. Rapporten baseras på den kontinuerliga omvärldsbevakning som görs brett i de olika länder som berörs. Vätgas Sverige kommenterar: Rapporten ger en bra översikt av och inte minst inblick i statliga subventioner på de marknader där mest händer inom bränslecellsindustrin. Eftersom rapporten bygger på [...]

Pilotstudie om energilagring i Göteborg

PowerCell har tillsammans med Vätgas Sverige, Wallenstam och Midroc Automation inlett en studie för att ta fram ett system som kan mellanlagra överskottsenergi från vind- och solenergi. Genom elektrolys ska man av överskottselen framställa vätgas, som sedan lagras på tank. Vätgasen kan sedan användas i en bränslecell och alstra ny el och värme under molniga [...]

Bra nätverkande på GodaKrafter!

Tillsammans med nio andra föreningar inom förnybar energi och energieffektivisering organiserade Vätgas Sverige en tvådagars konferens på Halmstad högskola 25-26 april. Större delen av kansliet och styrelsen medverkade, både i programmet och i en utställning. Linda Nilsson demonstrerar Heliocentris vätgas- och bränslecellsexperiment för Erik Zimmerman, Vätgas Sveriges ordförande. Vi hade goda möjligheter att [...]

2018-12-20T11:13:12+00:002013-05-15|Energilagring, Vätgas Sverige|

Isle of Wight siktar på självförsörjning 2020

Den sydbrittiska ön Isle of Wight har för avsikt att göra sig oberoende av införsel av mat, energi och bränsle till år 2020. Ambitionen är också att de ska bli den första hållbara regionen i Storbritannien. Detta uttrycks i en avsiktsförklaring mellan miljöteknikföretaget ACTA och EcoIsland Partnership, Community Interest Company. En viktig del för att [...]

2016-03-16T09:03:58+00:002013-02-22|Energilagring|