/Energilagring

Blue Moves resultat presenteras under Nordic Clean Energy Week

I maj 2018 står Sverige tillsammans med EU värd för stora ministermöten inom energiområdet. I samband med mötena arrangeras Nordic Clean Energy Week i Öresundsregionen då politiker, forskare och näringsliv samlas för att belysa och diskutera framtidens energilösningar. En av programpunkterna är slutkonferensen för projektet the Blue Move for a Green Economy. Under Blue Moves [...]

Energigas med nya utmaningar

Vätgas seglar nu upp som ett allt mer efterfrågat fossilfritt alternativt i applikationer för energigas. Peter Rydebrink, VD för göteborgsbasererade företaget Euromekanik, berättar om utmaningarna för gasen med små molekyler och stora möjligheter. Euromekanik har lång erfarenhet av energigas. Sedan 1974 har de hjälpt kunder inom energigas, ånga och petrokemi, Företaget består idag av 25 [...]

2018-12-20T11:13:03+00:002018-04-26|Affärsmodeller, Energilagring, Fossilfri|

Världens första soldrivna vätgasstation byggs i Mariestad

Nu går startskottet för bygget av en solcellspark i anslutning till vätgastankstationen i Mariestad. Tankstationen får därmed ett energisystem för lokal soldriven produktion av vätgas, allt förnybart och emissionsfritt. Bakom satsningen står kommunen, det lokala energibolaget VänerEnergi och företaget Nilsson Energy. - Att vara först i världen med en vätgasmack som tankas av solen känns [...]

2017-12-06T18:21:12+00:002017-12-04|Energilagring, Fossilfri, Off-grid|

Så jobbar Mariestad med vätgas och bränslecellsfordon

Genom Test- och demonstrationsplats Mariestad arbetar kommunen tillsammans med företag, akademi och myndigheter för att utveckla hållbara transport- och energilösningar. Toyota uppmärksammar Mariestads arbete med vätgas och bränslecellsfordon i en kortfilm som du kan se här. Test- och demonstrationsplats Mariestad är en långsiktig investering av Mariestads kommun för att utveckla den lokala industrin, skapa nya [...]

2017-11-20T12:11:09+00:002017-11-20|Bränslecellsfordon, Energilagring|

Världens första soldrivna hus för kalla klimat byggs i Skellefteå

Skellefteå får snart sitt eget off grid-hus. Nu planeras bygget av en villa som ska bli helt frånkopplad från elnätet och som producerar sin egen energi året om med hjälp av solen. Husets självförsörjande energisystem består av solceller, batterier, vätgas och bränsleceller som samspelar. Under sommaren samlar huset solenergi och överskottet lagras för att kunna [...]

2017-10-18T10:41:02+00:002017-10-18|Energilagring, Off-grid|

Resultatfokus för Blue Move-konferens

The Blue Move for a Green Economy går nu in på sitt tredje och sista projektår. Sedan projektets start 2015 har Blue Move arbetat och levererat inom produktion, lagring och distribution av vätgas, hållbara affärsmodeller och elfordon med bränsleceller. Med fokus på projektets återstående tid och hur resultaten ska tas tillvara efter projektets slut träffades [...]

Energilagring i vätgas kan ge ökad användning av förnybar energi

Mängden förnybar energi från sol och vind varierar med vädret och över tid. Med vätgas ges flexibilitet att lagra energi som sedan kan användas vid behov till bränsle eller industriella applikationer. I ett fullsatt Glassmagasinet under dag två på Almedalsveckans Arena för vätgas och bränsleceller var energilager temat för dagen. För att lagra energi i [...]

2018-12-20T11:13:08+00:002017-07-06|Energilagring, Fossilfri, Vätgas Sverige|

Tolv företrädare för näringsliv och kommuner går samman för vätgas

För första gången har Sverige en nyantagen klimatlag som innebär att vi måste vända utsläppen från växthusgaser till ett negativt netto senast 2045. Tolv stycken ledande företrädare för näringsliv och kommuner går nu samman för att visa hur både transport och energilagring kan bli helt emissionsfria med hjälp av vätgas och bränsleceller. Tolv stycken ledande [...]

Välkommen till årets vätgasarena i Almedalen!

Välkommen till Glassmagasinet i Visby där vi under två sessioner under Almedalsveckan 3-4 juli visar den kompetens som finns att räkna med i vårt land och den snabba utveckling som sker inom vätgas- och bränslecellssektorn. Till denna arena välkomnar vi dig som är intresserad av en fossilfri transportsektor samt representanter från myndigheter, näringsliv, kommuner och [...]

Ny rapport visar 12 möjligheter för vätgas

I en ny rapport inom EU-projektet the Blue Move for a Green Economy beskrivs 12 möjligheter för produktion, industri, lagring och distribution av vätgas i regionerna kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Ladda ner rapporten I rapporten "Mulighetsstudie for hydrogen-produksjon, industri, lagring og distribusjon" beskrivs bland annat hur vätgas kan ersätta fossila bränslen vid [...]