/Elektrifiering

Fem länder samarbetar för ren transport i Östersjöregionen

I ett Memorandum of Understanding (MoU) presenterar representanter från nationella vätgasorganisationer i Danmark, Estland, Lettland, Norge och Sverige sin gemensamma ambition att arbeta för en emissionsfri transportkorridor i Östersjöregionen. Östersjöregionen med sina 80 miljoner människor omfattar stora områden med känsliga ekosystem. För att infrastrukturen ska kunna byggas ut till hållbara och gröna transportkorridorer krävs nya [...]

Så möjliggör bränslecellstekniken elektrifiering av fordonsflottan

Vilken roll har bränsleceller som lösning för klimatfrågan? Näringsminister Mikael Damberg har besökt Göteborg och PowerCell för samtal. Om näringslivet går in med lika mycket vill regeringen satsa 1 miljard kronor för att stärka fordonsindustrin och bidra till elektrifieringen av fordonsflottan. Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med bland andra Chalmers fått i uppdrag att göra en [...]

2018-12-20T11:13:07+00:002017-10-10|Bränslecellsfordon, Elektrifiering|