/Elektrifiering

myFC bjuder in till visning av hybridkoncept

Den 17 juni bjuder myFC in allmänheten till en demonstration av sitt fordonskoncept för bränsleceller och batteri. På programmet finns en teknikdemonstration, en testkörning och ett panelsamtal. – Att färdigställa det här projektet i enlighet med vårt löfte till marknaden i mitten av en pandemi har varit en utmaning. Jag är tacksam till alla som [...]

2020-05-25T09:56:23+00:002020-05-25|Bränslecellsfordon, Elektrifiering|

Lösningar från Mariestad lyfts under Earth Day Week

Mariestads kommuns arbete inom ElectriVillage med bland annat världens första solcellsdrivna vätgastankstation fortsätter att väcka uppmärksamhet globalt. Tillsammans med bland annat Världsbanken, FN och Twitter står kommunen som talare på Earth Day Week som hålls den 20-25 april. Evenemanget som i år firar 50 år arrangeras av nätverket We Don't Have Time. Under sex dagar [...]

2020-04-16T19:56:40+00:002020-04-16|Elektrifiering|

Göteborgs byggarbetsplatser ska bli utsläppsfria

I Göteborg har stadens alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria arbetsmaskiner. – På sikt hoppas vi att det ska leda till helt utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser i Göteborg, säger Anastazia Kronberg, Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership (GCP). Arbets- och anläggningsmaskiner [...]

2020-03-10T12:50:47+00:002020-03-10|Elektrifiering|

Så kan energigaser bidra till ett fossilfritt samhälle

Gasbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft har nu lanserats av Energigas Sverige. Färdplanen är framtagen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Ladda ner pdf Färdplanen lyfter hur energigaserna kan bidra till ett fossilfritt samhälle, så att Sverige kan bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Bland annat lyfter planen vikten av att underlätta för [...]

2020-01-30T10:51:24+00:002020-01-30|Elektrifiering, Fossilfri|

Klimatutmaningar i höstbudgeten

I höstbudgeten konstateras att takten i klimatarbetet behöver öka för att Sverige ska nå sina klimatmål. Till flera av utmaningarna som lyfts fram finns färdiga lösningar med vätgas och bränsleceller.  Regeringen ökar i höstbudgeten satsningarna för en klimatomställning av industrisektorn respektive transportsektorn. Klimatklivet är ett lokalt investeringsstöd till projekt som ska leda till utsläppsminskningar. I [...]

2019-09-20T09:46:48+00:002019-09-20|Elektrifiering, Vätgas Sverige|

Toyota släpper 2 380 bränslecellspatent fria

För att skynda på en global elektrifiering av fordonsflottan släpper Toyota tusentals patent inom bränslecellsteknik fria och cirka 20 000 ytterligare patent rörande hydridteknik. Totalt släpper Toyota 23 740 patent för elektrifiering av fordon. Utöver de 2 380 bränslecellspatenten rör 2 590 elmotorer, 2 020 kontrollenheter, 1 320 transaxlar, 2 200 laddning och 7 550 [...]

Nya upphandlingskrav främjar vätgasbuss

Nya upphandlingskrav på EU-nivå ska främja rena och energieffektiva vägfordon. Om sex år ska en fjärdedel av Sveriges bussar i stadstrafik vara elbussar med bränsleceller eller batterier. De uppdaterade upphandlingskraven anger också att minst 45 procent av offentligt upphandlade bilar och lätta lastbilar i Sverige ska vara lågutsläppsfordon år 2025. Som lågutsläppsfordon räknas de som [...]

Europeisk guide för omställning till förnybar energi

Vätgas kan svara för hela 24% av det totala energibehovet i Europa år 2050 och för 5,4 miljoner arbetstillfällen. Det konstaterar nya rapporten Hydrogen Roadmap Europe: A sustainable pathway for the European Energy Transition från FCH JU. Rapporten - som bygger på svar från 17 av Europas ledande industriaktörer - beskriver hur en storskalig utrullning [...]

Kina flyttar subventioner från batterier till vätgas

Den kinesiska regeringen har i sin senaste femårsplan lyft fram vätgas och bränsleceller som ett prioriterat alternativ för att genom elektrifiering minska vägtrafikens utsläpp av koldioxid och hälsovådliga ämnen. De tidigare subventionerna för batteridrivna elfordon kommer att upphöra redan 2020 och istället har den kinesiska regeringen infört stora subventioner för fordon som elektrifierats med hjälp [...]

2019-02-08T08:47:49+00:002019-02-08|Bränslecellsfordon, Elektrifiering|

Bättre luft med klimatsmarta arbetsmaskiner

Nollemissionsfordon och utsläppsfria arbetsmaskiner inom verksamheter för anläggning, logistik och gruvor efterfrågas i allt högre grad. Användning av arbetsmaskiner genererar betydande koldioxidutsläpp och lokala luftföroreningar. Genom att använda arbetsmaskiner med batterier och bränsleceller istället för förbränningsmotorer kan lokala luftföroreningar och klimatpåverkan minskas. Elektrifieringen minskar dessutom problem med buller och vibrationer, vilket ger en förbättrad arbets- [...]