/Debatt

Gör Inlandsbanan fossilfri – utan kontaktledning

DEBATT Om Sverige ska bli ett föregångsland inom hållbar godstransport måste vi utveckla järnvägen och konvertera dagens dieseldrivna godståg till hållbara driftsformer, skriver Björn Aronsson och tre branschföreträdare inom tågsektorn. Publicerad i Miljö & Utveckling 2019-09-04: I rollen som ledande miljönation står Sverige inför en svår utmaning: hur ska utsläppen från transportsektorn kunna minska för [...]

2019-12-09T09:49:55+00:002019-09-04|Debatt, Tåg|

Öronmärk 300 miljoner till vätgasstationer

DEBATT Regering måste ändra sin passiva hållning till vätgas inom transport och i stället införa ett stödprogram och en nationell vätgasstrategi, skriver Björn Aronsson, Vätgas Sverige. Publicerad i Altinget 2019-07-01: En tankstation som själv producerar drivmedel av solenergi. För bra för att vara sant? Faktiskt inte, världens första soldrivna tankstation invigdes i Mariestad nu i [...]

2019-07-01T08:46:21+00:002019-07-01|Debatt, Vätgas Sverige|

Tandlöst att inte ursprungsmärka drivmedel vid pumpen

DEBATT Att endast redovisa drivmedels ursprungsland och råvaror på leverantörernas hemsidor räcker inte. De flesta är nog överens om att det behöver finnas en tydlig märkning direkt vid pumpen där konsumenterna gör sina val, skriver Björn Aronsson och fyra andra branschföreträdare för förnybara drivmedel. Publicerad i Aktuell Hållbarhet 2018-02-26: Energimyndigheten har lagt fram ett nytt [...]

2018-12-20T11:13:04+00:002018-02-27|Debatt|

Osäkerhet om bästa drivmedel bromsar klimatomställningen

DEBATT För att minska osäkerheten hos konsumenter och beslutsfattare om var olika driv­medel för transporter ska användas för att optimera klimat- och miljö­nytta har vi enats om en gemensam karta över var de olika bränslena har sina fördelar, ­skriver Björn Aronsson och sju andra branschföreträdare för initiativet Fossilfritt Sverige. Publicerad på DN Debatt 2017-12-27: Transportpolitiken har [...]

2018-12-20T11:13:07+00:002018-01-08|Debatt, Vätgas Sverige|

Låt Gotland lagra överskott på el som gas

DEBATT Den goda tillgången på förnybar energi i form av vind- och solkraft gör Gotland mycket intressant för en anläggning där elöverskott omvandlas till gas. Rätt använd kan tekniken leda till att ön blir ett internationellt föredöme när det gäller lokala energisystem baserade på förnybara energikällor. Det skriver Björn Aronsson och sex andra branschföreträdare. Publicerad i [...]

2018-12-20T11:13:07+00:002017-12-01|Debatt, Off-grid|

En seriös plan

DEBATT  Vi måste sätta upp konkreta mål för hur de svenska transporternas miljöpåverkan ska minska. Annars kommer vi att tappa i konkurrenskraft när klimatkraven skärps. Det skriver Björn Aronsson och sex andra branschföreträdare. Publicerad i Upsala Nya Tidning 2016-11-19: I fredags, den 18 november, rapporterade Sverige till EU hur vi ska införa infrastrukturdirektivet för alternativa drivmedel. [...]

2016-11-21T09:04:54+00:002016-11-21|Debatt, Vätgas Sverige|

Viktigt datum närmar sig för omställningen till en fossilfri transportsektor

DEBATT  Regeringen behöver upprätta en ambitiös handlingsplan då det gäller EU:s infrastrukturdirektiv för alternativa drivmedel, det skriver representanter från Vätgas Sverige, Eon, Aga Gas/Linde Group, Swedegas, Westport, Fores med 2030-sekretariatet och Energigas Sverige. Publicerad i Aktuell Hållbarhet 2016-10-10: Den 18 november 2016 är ett viktigt datum för omställningen till en fossilfri transportsektor, i linje med [...]

2018-12-20T11:13:10+00:002016-10-11|Debatt, Fossilfri|

Ljus framtid för vätgasbilen

Publicerad i ETC 14 dec 2015: I Skandinavien är användningen av fossila bränslen i transportsektorn den enskilt största faktorn som påverkar utsläppen av växthusgaser. För att förändra detta behöver vi ersätta fossila drivmedel med emissionsfria alternativ som hämtas från förnyelsebara energikällor. Här har vätgas pekats ut av bland andra EU-komissionen som ett av de viktigaste [...]

2018-12-20T11:13:11+00:002015-12-14|Debatt|