/Bussar

Toyota börjar sälja bränslecellsbussar

Den vätgasdrivna elbussen Sora från Toyota har som första bränslecellsbuss blivit typgod­känd i Japan. Bussen kan därmed börja säljas kommersiellt. Under de närmaste två åren räknar Toyota med över 100 Sora-bussar ska sättas in i reguljär trafik i Tokyo-området, i god tid till OS och Paralympics 2020. Stadsbussen Sora drivs av elmotorer som får sin [...]

2018-04-03T09:53:37+00:002018-04-03|Bussar, Reservkraft|

Utsläppsfri kollektivtrafik i Oslo ger miljonbesparingar

Om tio år ska kollektivtrafiken i Oslo vara helt utsläppsfri. Den samhällsekonomiska vinsten beräknas till mellan 130 till 240 miljoner norska kronor för förbättrad folkhälsa och minskade utsläpp av klimatgaser. Ruter, som ansvarar för kollektivtrafiken i Oslo, räknar med att de fordon som används för särskild kollektivtrafik kan vara utsläppsfria redan år 2022, [...]

2018-12-20T11:13:04+00:002018-03-12|Bränslecellsfordon, Bussar|

Tyska bussflottor ska bli gröna – stororder på vätgasbussar

Kollektivtrafiken i Tyskland fortsätter satsa grönt. Totalt 40 nya elbussar med bränsleceller har beställts till städerna Köln och Wuppertal. Våren 2019 väntas leverans. De 40 elbussarna är bränslecellshybrider. De får en tank för 38,2 kilo vätgas som ger dem en räckvidd på 350 kilometer enligt tillverkaren Van Hool. Kompletterande batterier levererar ytterligare energi när det [...]

2018-03-01T10:10:15+00:002018-03-01|Bussar|

Elbussar med bränsleceller ges premie på 20 procent

Elbusspremien utökas från den 1 februari för att få fler elbussar i trafik. Nytt för 2018 är att även elbussar med bränsleceller omfattas av premien. Målet med de ändrade reglerna är att minska kollektivtrafikens klimatpåverkan samt bidra till en bättre luftkvalitet och ett minskat buller. Elbusspremien beräknas från den 1 februari till 20% av bussens [...]

2018-01-17T14:13:57+00:002018-01-10|Bränslecellsfordon, Bussar|

Pilotprojekt med vätgasdrivna elbussar i Sandviken

Som en av de första regionerna i Sverige inleder Region Gävleborg och Sandvikens kommun ett pilotprojekt med bränslecellsbussar. Under 2018 kommer två elbussar med bränsleceller att beställas och planen är att bussarna ska vara i drift 2019/2020. Regionråd Jan Lahenkorva (s) och kommunalråd Peter Kärnström (s). Bussarna tankas med vätgas och skapar sedan [...]

2018-12-20T11:13:07+00:002018-01-09|Bränslecellsfordon, Bussar|

Fem länder samarbetar för ren transport i Östersjöregionen

I ett Memorandum of Understanding (MoU) presenterar representanter från nationella vätgasorganisationer i Danmark, Estland, Lettland, Norge och Sverige sin gemensamma ambition att arbeta för en emissionsfri transportkorridor i Östersjöregionen. Östersjöregionen med sina 80 miljoner människor omfattar stora områden med känsliga ekosystem. För att infrastrukturen ska kunna byggas ut till hållbara och gröna transportkorridorer krävs nya [...]

Samling för emissionsfritt transportsystem i Östersjöregionen

Baltisk och nordisk expertis inom vätgas och bränsleceller samlas inom kort i Riga. Den 6-7 december är staden värd för Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference, en konferens som sätter fokus på vätgasens roll för ett emissionsfritt transportsystem inom Östersjöregionen samt affärsmodeller för produktion och distribution av vätgas. Östersjöregionen med sina 80 miljoner människor omfattar [...]

Bränslecellsdriven elbuss från Toyota redo för serieproduktion

Sora blir namnet på den bränslecellsdrivna elbuss Toyota utvecklat för serieproduktionsstart nästa år. Målet är att ha ett drygt 100-tal utsläppsfria bussar i trafik i samband med OS och Paralympics i Tokyo 2020. Sora är en drygt 10,5 meter lång stadsbuss med plats för 78 passagerare, varav 22 sittande. Den drivs av två elmotorer som [...]

2017-11-14T12:22:40+00:002017-11-14|Bränslecellsfordon, Bussar|

Birmingham får flotta med vätgasbussar

Birmingham kommer att trafikeras av en flotta vätgasdrivna bussar efter att regeringen tilldelat 3 miljoner pund till ett projekt för nollemissionsfordon. Totalt kommer 326 bussar - inklusive batteri-, hybrid-, och biometanbussar - adderas till Birminghams kollektivtrafik och infrastruktur för dryg 7 miljoner pund att installeras. Finansieringen kommer från en av brittiska regeringen nyinrättad fond på [...]

2017-11-08T11:45:07+00:002017-11-08|Bränslecellsfordon, Bussar, Fossilfri|

Stor potential för bränslecellsbussar

Bränslecellsbussar som tankas med vätgas har många fördelar och potentialen är stor; alla bussar skulle kunna bytas mot vätgasbussar om rätt infrastruktur fanns på plats. Ladda ner Vätgas Sveriges faktablad Det är viktigt att dra nytta av de specifika fördelarna med olika miljövänliga drivmedel för bussar. Batteribussar som laddas vid ändhållplatser kan användas [...]

2018-12-20T11:13:08+00:002017-04-07|Bränslecellsfordon, Bussar|