/Affärsmodeller

Samling för emissionsfritt transportsystem i Östersjöregionen

Baltisk och nordisk expertis inom vätgas och bränsleceller samlas inom kort i Riga. Den 6-7 december är staden värd för Baltic Sea Region Hydrogen Network Conference, en konferens som sätter fokus på vätgasens roll för ett emissionsfritt transportsystem inom Östersjöregionen samt affärsmodeller för produktion och distribution av vätgas. Östersjöregionen med sina 80 miljoner människor omfattar [...]

Resultatfokus för Blue Move-konferens

The Blue Move for a Green Economy går nu in på sitt tredje och sista projektår. Sedan projektets start 2015 har Blue Move arbetat och levererat inom produktion, lagring och distribution av vätgas, hållbara affärsmodeller och elfordon med bränsleceller. Med fokus på projektets återstående tid och hur resultaten ska tas tillvara efter projektets slut träffades [...]

Vätgasråd lanseras i Davos

Tretton ledare för internationella företag inom energi, transport och industri presenterade den 17 januari ett globalt initiativ med långsiktig ambition att lyfta fram vätgasens roll i övergången från fossil till förnybar energi. Det så kallade ”Hydrogen Council” är det första globala initiativet i sitt slag. Målsättningen är att positionera användningen av vägas och bränsleceller som en [...]

2018-12-20T11:13:09+00:002017-01-18|Affärsmodeller, Fossilfri|

Ren energi med HFC Nordic

Under två dagar samlades internationell expertis inom vätgas och bränsleceller i Sandviken. Den 26-27 oktober hölls konferensen HFC Nordic, som satte fokus på renare transporter och potentialen i vårt energisystem – allt från forskning till marknad. Petra Einarsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology invigningstalade. På talarlistan återfanns bland andra professor Steven Holdcraft från Simon Fraser University, [...]

Vätgas- och bränslecellskonferens i Sandviken

Internationell expertis inom vätgas och bränsleceller samlas i höst i svenska Sandviken. Den 26-27 oktober är staden värd för HFC Nordic, en konferens som sätter fokus på renare transporter och potentialen i vårt energisystem – allt från forskning till marknad. På talarlistan återfinns bland andra Petra Einarsson, chef för affärsområde Sandvik Materials Technology, professor Steven [...]

Almedalen 2016

Välkommen till årets Almedalsvecka! Vätgas Sverige finns på plats för att under två sessioner sätta fokus på en av vår tids stora utmaningar: Att klara en flexibel energiförsörjningen samtidigt som vi kraftigt ska minska vår klimatpåverkan och de föroreningar vi står för. Energilagring i vätgas håller på att etablera sig som ett allt mer intressant alternativ. [...]

FuelCell Energys nya finansieringsmodell för stationära bränsleceller

FuelCell Energy har slutit ett avtal med en finansieringspartner och kan nu erbjuda sina kunder ett eget bränslecellskraftverk som de bara betalar löpande elkostnader för. Detta har ofta diskuterats tidigare, men då har affärsmodellen varit att industrier med vätgas som biprodukt betalar för att få denna omvandlad till el. Fuelcell Energys smältkarbonatbränsleceller (MCFC) använder däremot [...]

2016-03-15T14:07:29+00:002013-09-10|Affärsmodeller|

Ny rapport om reservkraft med bränsleceller

Inom projektet Robust har en rapport tagits fram som sammanfattar möjligheterna att ersätta konventionell reservkraftsteknik i storleken 1-20 kW med bränslecellssystem. Vilka fördelar och nackdelar finns med bränsleceller och vätgas, vilka är de aktuella användningsområden och hur ser marknads- och prisutvecklingen ut, är några av de centrala frågeställningarna i rapporten. Syftet är att ge företag [...]

2018-12-20T11:13:12+00:002013-08-09|Affärsmodeller, Rapport|