/Affärsmodeller

Nilsson Energy kammade hem förstapriset för bästa varumärke

Varje år delas Charge Awards ut till de starkaste varumärkena i energibranschen. Syftet med Charge Awards är att öka uppmärksamheten och betona vikten av varumärkesbyggande i den snabbt växande energibranschen. Bakom utnämningarna står en panel bestående av internationella experter inom energi, marknadsföring och kommunikation. I år kammade vår medlem Nilsson Energy, hem första priset i [...]

Kostnadsrapport om vätgas visar på kraftiga prissänkningar

En rapport från Hydrogen Council visar hur kostnaden för vätgaslösningar kommer att minska kraftigt under det kommande decenniet och i snabbare takt än tidigare förväntat. Den pågående uppskalningen av produktion och distribution av vätgas tillsammans med en snabbt ökande tillverkning av utrustning och komponenter driver på en utveckling där kostnaden förväntas minska med upp till [...]

2020-02-18T09:43:38+00:002020-02-18|Affärsmodeller|

”The time for hydrogen is now!”

Marknaden för vätgas och bränsleceller expanderar snabbt och i Europa skapas nya affärer och konsortier i rask takt. Under konferensen H2 value chain i Norge möttes näringsliv, forskare och innovatörer. Här kan du lyssna till Chul Christian Aamodts pod från eventet med intervjuer med: Tomas Kåberger, Industrial Growth Executive, EIT InnoEnergy Nils Røkke, Chairman, The [...]

2020-02-28T08:47:10+00:002020-02-18|Affärsmodeller|

Efterfrågan på bränslecellsteknik bakom svensk-japanskt samarbete

Cell Impact och den japanska industrikoncernen Nakanishi Metal Works (NKC) har kommit överens om att jobba tillsammans med internationell affärsutveckling. De två företagen ska arbeta tillsammans för att identifiera internationella affärsmöjligheter där ett partnerskap mellan Cell Impact och NKC kan erbjuda ökade fördelar för kunden. Överenskommelsen sker mot bakgrund av de ökande globala investeringarna inom [...]

2019-08-30T13:27:05+00:002019-08-30|Affärsmodeller|

Samarbete mellan kreatörer och industri för nya innovationer

Kreatörer och industri ges möjlighet att mötas i en innovationsprocess inom projektet NOTS, ett samarbete mellan partners i Sverige, Lettland och Estland. Tillsammans ska de skapa nya idéer till hur vätgas kan användas i applikationer runt om i samhället. I Riga hölls i veckan den första workshopen. Projektet NOTS kommer testa och utveckla en metod [...]

Vätgas på vägarna: 10 vägval

Hur ska vi gå till väga för att få fler vätgasbilar att rulla på vägarna? Projektet Blue Move har tagit fram en checklista med tio vägval för att underlätta för utveckling av nödvändig infrastruktur. 1. Kluster före korridorer EU:s alternativbränsledirektiv fokuserar starkt på utvecklandet av korridorer där det ska gå att tanka vätgas. Det är [...]

Bättre luft med klimatsmarta arbetsmaskiner

Nollemissionsfordon och utsläppsfria arbetsmaskiner inom verksamheter för anläggning, logistik och gruvor efterfrågas i allt högre grad. Användning av arbetsmaskiner genererar betydande koldioxidutsläpp och lokala luftföroreningar. Genom att använda arbetsmaskiner med batterier och bränsleceller istället för förbränningsmotorer kan lokala luftföroreningar och klimatpåverkan minskas. Elektrifieringen minskar dessutom problem med buller och vibrationer, vilket ger en förbättrad arbets- [...]

”Förnybara energilösningar får lokalt näringsliv att växa”

Efter en karriär inom svenska försvaret, bakgrund som egenföretagare och ett livslångt engagemang för föreningsliv och natur arbetar Anders Lundell idag som EU-Strateg och verksamhetsutvecklare för Sandvikens kommun. Sedan slutet av sommaren 2018 är han också ordförande i Vätgas Sverige. – Vi ska inte ställa förnybara energilösningar mot varandra, utan fokusera på hur vi kan [...]

2018-12-20T11:13:01+00:002018-12-13|Affärsmodeller, Vätgas Sverige|

Syrgas blir ny affär för ö-företagare

På Orkneyöarna, Skottland, undersöks nu hur produktionskostnaden för grön vätgas kan reduceras genom att lokala företagare köper den syrgas som uppstår som biprodukt i elektrolysprocessen. The European Marine Energy Centre, en testbädd för marin energiteknologi, är sedan 2017 igång med att producera vätgas via elektrolys med el från förnybar vindenergi. I ett projekt tillsammans med [...]

2018-12-06T14:09:01+00:002018-12-06|Affärsmodeller, Produktion|

Europa får öppen databas för regelverk kring vätgas

Vätgas används inom allt fler områden i vårt samhälle. Som guide till de regelverk som gäller inom 22 av EUs medlemsstater har ett verktyg i form av en öppen databas tagits fram i projektet HyLAW. Från vänster: Björn Aronsson, Verksamhetsledare Vätgas Sverige, Bart Biebuyck, Executive Director FCH-JU och Alexandru Floristean, Legal and Project Manager [...]