/Vätgas Sverige

About Vätgas Sverige

This author has not yet filled in any details.
So far Vätgas Sverige has created 435 blog entries.

EU-kommissionen satsar 430 miljarder euro på vätgas

Vätgas ges en nyckelroll i energiomställningen när EU-kommissionen idag presenterar satsningar på 430 miljarder euro fram till 2030 för att göra vätgas till en del av vår framtida energimix. – Den nya vätgasekonomin kan bli en tillväxtmotor som hjälper oss ur den ekonomiska kris som skapats av Covid19, säger Frans Timmermans, EU-kommissionens verkställande vice ordförande. [...]

2020-07-08T19:46:03+00:002020-07-08|Energisystem|

Inlandsbanan planerar för vätgas

Den nästan 110 mil långa oelektrifierade järnvägen Inlandsbanan ska nu ses över för en vätgaslösning. Tillsammans med Statkraft inleder man en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet för koldioxidfria transporter av tungt gods. Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs med elektrolys av [...]

2020-07-07T10:53:03+00:002020-07-07|Tåg|

Självförsörjande bostäder planeras i Jönköping

Det kommunala bostadsbolaget Vätterhem planerar bygga flerbostadshus som inte är anslutna till några kommunala nät. Husen ska bli självförsörjande på energi och vatten samt ta hand om sitt eget avlopp. Vätterhem planerar att bygga 44 lägenheter i två hus utan kopplingar till kommunala nät. Platsen är kvarteret Slåttertiden 1 på övre Öxnehaga i Jönköping. Projektet [...]

2020-06-30T08:50:41+00:002020-06-30|Off-grid|

Vätgasvision för Island

Vätgas har länge varit en del av Islands strategi för fossilfria drivmedel. Islands regering har satt upp flera incitament för att stimulera övergången till elfordon och efter Norge ligger Island nu på en andraplats globalt i användningen av emissionsfria fordon. Trots det förväntas landet missa målet med en 29-procentig minskning av utsläpp av växthusgaser som [...]

Sverige tar fram nationell vätgasstrategi

Vätgas har av EU pekats ut som ett ekonomiskt fokusområde för att kick-starta Europa efter Coronapandemin. Inom regeringens initiativ Fossilfritt Sverige kommer en nationell färdplan för vätgas nu att tas fram. År 2050 uppskattas vätgas svara för 24% av det totala energibehovet i Europa och för att skapa 5,4 miljoner arbetstillfällen. EU-kommissionen satsar tillsammans med [...]

2020-06-22T10:40:13+00:002020-06-22|Vätgas Sverige|

MyFC visar sitt hybridkoncept

Via ett digitalt event visade MyFc idag upp sitt nya fordonskoncept för bränsleceller och batteri. Bilen är en Fiat 500 som konverterats med hjälp av Jotech i Kungälv. – Att färdigställa det här projektet i enlighet med vårt löfte till marknaden i mitten av en pandemi har varit en utmaning. Jag är tacksam till alla [...]

2020-06-17T20:35:54+00:002020-06-17|Bränslecellsfordon|

PowerCell inleder samarbete med ABB

PowerCell och ABB Power Grids inleder ett samarbete kring bränslecellsbaserade stationära kraftsystem där de tillsammans ska ta fram en komplett lösning för marknaden. ABB ser bränslecellsteknologin som en avgörande pusselbit för att skapa en hållbar elförsörjning - Det nya energilandskapet kräver energikällor som inte bara klarar att möta en allt högre efterfrågan utan också medför [...]

2020-06-11T09:41:33+00:002020-06-11|Stationära bränsleceller|

Vätgascenter på KTH tilldelas 50 miljoner kronor

KTHs center för produktion, användning och lagring av vätgas, PUSH, tilldelas 50 miljoner kronor för sitt arbete. Totalt fyra forskningscenter får dela på 200 miljoner kronor i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC). Syftet med satsningen är att hitta lösningar till några av FN:s Agenda 2030-mål. - Med vårt arbete vill vi bidra till att [...]

2020-06-08T11:46:39+00:002020-06-08|Forskning och utveckling|

Fordonsbolag etablerar R&D för kinesisk vätgasmarknad

Toyota göra gemensam sak med ytterligare fem bolag för att skynda på utvecklingen av ett vätgassamhälle i Kina. De sex bolagen China FAW Corporation Limited, Dongfeng Motor Corporation, Guangzhou Automobile Group, Beijing Automotive Group, Beijing SinoHytec och Toyota Motor Corporation bildar gemensamma bolaget United Fule Xcell System R&D (FCRD). Tillsammans representerar bolagen kompetens inom fordonsindustri, [...]

2020-06-08T13:57:51+00:002020-06-08|Forskning och utveckling|

Yanmar utvecklar bränslecellssystem för båtar

Den internationella sjöfartsorganisationen International Maritime Organization, IMO, har satt som mål att minska utsläppen av koldioxid från sjöfarten med 50 procent till 2050. Givet fartygs långa livslängd innebär detta att det kan komma att krävas att nollemissionsfartyg tas i bruk redan så tidigt som 2030. Inom kort kommer nu båtmotortillverkaren Yanmar med ett bränslecellssystem för [...]

2020-06-05T10:54:07+00:002020-06-05|Maritimt|