/Vätgas Sverige

About Vätgas Sverige

This author has not yet filled in any details.
So far Vätgas Sverige has created 334 blog entries.

Kan miljonprogram och förskolor leda utvecklingen för förnybar energi?

Jan Thorsson, vd och Mikaela Engström, ordförande Vårgårda Bostäder. Värme och kyla förbrukar stora mängder energi och står idag för 20 procent av den totala energikonsumtionen. För att möta utvecklingen krävs en snar energirationalisering av byggnader. Vilka krav kommer ställas på branschen? Vilken roll kan förnybar energi ta? Kan vätgas bli det verktyg [...]

2019-07-03T13:20:54+00:002019-07-03|Almedalen|

Hur kan svenska skolor stötta klimataktivism?

Krav om politiska åtgärder för ett hållbart klimat drivs framförallt av barn och unga. Vilka är nästa generations perspektiv på utmaningarna som ligger framför oss, vad kräver de av oss idag och hur kan svenska skolor och familjer stötta de ungas kamp för klimatet? Hanna Canholm, Malin Fijen Pacsay och Kristina Persson Hanna [...]

2019-07-03T13:05:26+00:002019-07-03|Almedalen|

Varor in och skräpet ut – hur löser vi emissionsfria stadsmiljöer? 

Hälsoeffekterna av luftföroreningar beräknas kosta samhället cirka 70 miljarder varje år. Samtidigt ökar behoven av service och infrastruktur när allt fler människor flyttar in till städerna. Vad händer när bussar och transporter måste vara emissionsfria och vad kräver det av oss som bor och verkar i staden? Under Arena för vätgas och bränsleceller sammanstrålar Pär [...]

2019-07-03T12:26:33+00:002019-07-03|Almedalen|

Spänningsfall i svensk konjunktur – hur ser vi till att ha el när vi behöver den?

Efterfrågan på el ökar snabbare än kapaciteten hinner byggas ut. I takt med elektrifieringen ökar också samhällets sårbarhet vid strömbortfall; kommunikationer, drivmedel, vår betalningsförmåga och tillgång till mat och rent vatten drabbas på kort tid. Hur kan svenska kommuner bygga ut sin lokala industri och samtidigt klara av energiförsörjningen? Emma Weisner, utförde ett uppdrag åt [...]

2019-07-02T17:30:22+00:002019-07-02|Almedalen|

Från bad boy till guldgosse – så kan fartygen bli klimatförebilder

Sjöfarten står för runt tre procent av utsläppen globalt och 10 procent av utsläppen inom transport. Men nu pågår projekt för att elektrifiera sjöfarten och skydda känsliga kustområden. Vilken roll kan vätgas fylla i den maritima sektorn? Vilka regelverk krävs för att möjliggöra integrerade bränslecellssystem i sjöfart? Per Wassén, vd Powercell säger på Arena för [...]

2019-07-03T14:53:45+00:002019-07-02|Almedalen, Maritimt|

Vem äger energin 2030 – elbolagen, industrin eller du själv?

Med en ökad elanvändning, digitalisering och elektrifiering av bland annat transportinfrastrukturen krävs robusta energiförsörjningssystem. Den regionala och lokala elförsörjningen måste stärkas för att Sveriges behov ska tryggas. Men är det elbolagen, fastighetsbolagen, industrin eller kanske fordonsägare som ska stå för el framöver? Statkraft är Sveriges idag tredje största elproducent med bland vattenkraftstationer, vindkraft och fjärrvärme. [...]

2019-07-02T16:40:14+00:002019-07-02|Almedalen|

Öronmärk 300 miljoner till vätgasstationer

DEBATT Regering måste ändra sin passiva hållning till vätgas inom transport och i stället införa ett stödprogram och en nationell vätgasstrategi, skriver Björn Aronsson, Vätgas Sverige. Publicerad i Altinget 2019-07-01: En tankstation som själv producerar drivmedel av solenergi. För bra för att vara sant? Faktiskt inte, världens första soldrivna tankstation invigdes i Mariestad nu i [...]

2019-07-01T08:46:21+00:002019-07-01|Debatt, Vätgas Sverige|

Vätgas Sverige i Almedalen

Välkommen till Glassmagasinet i Visby och årets upplaga av Arena för vätgas och bränsleceller. Under två dagar bjuder vi på ett fullmatat program där vi tillsammans lyfter hinder och möjligheter i vår bransch för nya jobb, utveckling av hållbara livsmiljöer och svenska exportmöjligheter. Vätgas kan svara för hela 24% av det totala energibehovet [...]

2019-06-27T07:56:21+00:002019-06-27|Almedalen|

Säkra fordon med vätgas

Ladda ner Vätgas Sveriges faktablad om vätgas och säkerhet och lär dig mer om hur Sveriges mest vanliga industrigas fungerar och hanteras. Ladda ner faktablad Download Factsheet Vätgas hanteras och används dagligen i ofantligt många delar av vårt samhälle. Det är faktiskt den [...]

2019-06-18T14:41:13+00:002019-06-18|Vätgas Sverige|

Uppdatering kring incidenten i Norge

Här kan du följa uppdateringar kring incidenten på vätgastankstationen i Kjørbo, Norge. Senast uppdaterad 30 juni. Vad har hänt? Den 10 juni kl 17:40 inträffade en incident med brandutveckling på vätgastankstationen i Kjørbo, Norge. Branden var under kontroll strax efter kl 20:00 samma dag. Vad har INTE hänt? Ingen enhet exploderade. Inga allvarliga skador har [...]

2019-06-30T11:09:17+00:002019-06-13|Tankstationer|