/Almedalen 2018
Almedalen 20182018-12-20T11:12:53+00:00

Almedalen 2018
Arena för vätgas och bränsleceller

Välkommen till Glassmagasinet i Visby och årets upplaga av Arena för vätgas och bränsleceller. Under två dagar bjuder vi på ett fullmatat program där vi sätter luppen på bland annat fossilfria transporter, kvinnligt entreprenörskap inom vätgas, tryggad elförsörjning och många andra aktuella samhällsfrågor som belyser den snabba utveckling som sker inom vätgas- och bränslecellssektorn.

almedalen-program

Hämta programblad

Till denna arena välkomnar vi dig som är intresserad av en fossilfri transportsektor samt representanter från myndigheter, näringsliv, kommuner och regioner. Vi ses i Almedalen!

Arena för vätgas och bränsleceller arrangeras i samarbete med the Blue Move for a Green Economy, Energigas Sverige, Impact Coatings, Mariestads kommun, myFC, Nilsson Energy, Nordic Hydrogen Corridor, Oazer, Plagazi, PowerCell Sweden, Sandvikens kommun och Siemens.

PROGRAM TISDAG 3 JULI

Kl 13:00-13:45, 3/7

Ny bransch, nya jobb – vilka vill jobba i framtidens spjutspetsföretag?

När stora fordonsflottor elektrifieras och energibolag står inför stora utmaningar att ställa om och leverera kapacitet för trygg elförsörjning, skapas även en ny marknad som kräver nya kompetenser och företag.

Öppna programpunkt

Kl 14:00-14:45, 3/7

Dieselförbud – hot eller möjlighet?

Regeringens förslag om att införa dieselförbud har väckt starka reaktioner och kommuner kan nu införa tre olika miljözoner från den 1 januari 2020. Många är positiva till att införa dieselförbud i svenska storstäder. Men luftkvalitetsproblem finns på många orter och det kostar människoliv.

Öppna programpunkt

Kl 15:00-15:45, 3/7

Synergier mellan disparata branscher – hur når vi skalfördelar inom storskalig vätgasproduktion?

Allt fler branscher lyfter nu sitt behov av att storskaligt producera vätgas. Först kom stålindustrin, följd av kemiindustrin, drivmedelsbranschen, sjöfarten och byggbranschen. Alla har de olika drivkrafter och användningsområden för vätgasen, men kan det finnas synergier mellan dessa branscher som ger skalfördelar där man vinner på att samarbeta?

Öppna programpunkt

Kl 16:00-16:45, 3/7

Kvinnor i vätgasbranschen – får de riskkapital?

Hur kan vi stötta kvinnliga kemister och elingenjörer att skapa företag? Granskningar visar att under 1% av satsat riskkapital går till techbolag startade av kvinnor.

Öppna programpunkt

Kl 17:00-17:30, 3/7

HETA STOLEN: Efter valet – hur boostar vi omställningen till fossilfritt?

Vad blir nästa mandatperiods viktigaste frågor som rör näringslivsutvecklingen och omställningen till fossilfritt i svenska kommuner?

Öppna programpunkt

PROGRAM ONSDAG 4 JULI

Kl 08:00-08:50, 4/7

Frukostmöte: Kreativa energisystem som katalysator för lokal utveckling

Hur kan vätgas i olika applikationer bidra till lokal utveckling och förnyelse för näringsliv och samhälle? Och på vilka sätt kan vätgas bidra till industriell förnyelse och nya affärsmöjligheter för lokalt företagande?

Öppna programpunkt

Kl 09:00-09:45, 4/7

Vätgas i miljonprogrammen – hur funkar det?

Miljonprogrammen måste renoveras och behoven är omfattande. Vilka möjligheter finns idag för fastighetsägare? Kan man göra sina fastigheter energisnåla, klimatsmarta och dessutom självförsörjande på el?

Öppna programpunkt

Kl 10:00-10:45, 4/7

Säker elförsörjning – vem blir kung över energilagren?

Sverige har en mycket centraliserad elförsörjning, ett av Försvarsberedningen identifierat problem. Den regionala och lokala elförsörjningen måste stärkas för att Sveriges behov ska tryggas.

Öppna programpunkt

Kl 11:00-11:45, 4/7

Klimattermometern

Få ifrågasätter de forskarrapporter som alla pekar på stora och snabba klimatförändringar som dagligen innebär allt större konsekvenser för oss. Är det toppen på ett isberg som snart leder till oönskade skeenden som vi inte kan påverka?

Öppna programpunkt

Foto: ©CC BY-SA 2015 ”Almedalen”, av Jan Ainali.