/, Energisystem, Off-grid/Första spadtaget för förskola självförsörjande på grön energi

Första spadtaget för förskola självförsörjande på grön energi

I dag när hösten visar sig från sin bästa sida, tas första spadtaget för Kronoparkens förskola i Mariestad. Förskolan har en unik energilösning med solpaneler och vätgaslager, som gör att den kommer att vara självförsörjande på grön energi året om. Solceller placerade på förskolans tak, producerar el under sommaren. Överskottet från elen används till att producera vätgas, som lagrar energin till vintern. Den enda ingrediensen som behövs för att skapa vätgasen är vatten och solenergi.

– Både barn och de som arbetar på Kronoparkens förskola kommer få en fantastisk förskola, byggd efter framtidens behov av minskade klimatutsläpp, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare på Vätgas Sverige

Förskolan är en del av Mariestads klimatarbete, ”ElectriVillage” och visar både barn och vuxna en hållbar lösning för framtidens kommuninvånare. Genom ElectriVillage arbetar Mariestads kommun med att uppfylla tuffa klimatmål som Agenda 2030 om en fossiloberoende fordonsflotta och Parisavtalet. Samtidigt skapas förutsättningar för samhällsutveckling med nya affärsmöjligheter, fler arbetstillfällen; ny kompetens och ökad attraktionskraft för staden.

Mariestads kommun har tecknat ett entreprenadkontrakt med Serneke, där ordersumman uppgår till 65 miljoner. Ansvarig för energilösningen är Nilsson Energy. De kommer att leverera hela den nyckelfärdiga anläggningen. Deras order är värd 14,9 miljoner kronor.

– Vi är mycket glada och stolta över att få leverera ett komplett RE8760 förnybart energisystem till förskolan i Mariestad. Här bryter vi gemensam mark och visar att det går att lagra förnybar energi tills den behövs och att det är relevant att lokalt producera grön vätgas som energibärare, säger Pontus Lundgren, VD Nilsson Energy.

Bild: Electrivillage Mariestad