//Martina Wettin från Nilsson Energy – ny styrelseledamot

Martina Wettin från Nilsson Energy – ny styrelseledamot

Den 25 augusti höll Vätgas Sverige årsstämma. På grund av den rådande pandemin hölls stämman för första gången digitalt. Vätgas Sverige tillför ytterligare kompetens och extern kraft genom att rekrytera Martina Wettin som ledamot till Vätgas Sveriges styrelse. Martina är delägare och affärsutvecklingschef på Nilsson Energy.

Tillsammans med Hans-Olof Nilsson och Pontus Lundgren, är Martina Wettin även en av grundarna till Nilsson Energy. Hon har en gedigen karriär bakom sig med en lång erfarenhet från olika befattningar inom bland annat fordonsindustri, gruvindustri, offentlig verksamhet, storskalig vindkraft och som entreprenör inom IoT och industri 4.0.

Martina berättar att hennes erfarenheter från en mängd olika branscher, har gett insikt i hur viktigt det är att inte skjuta in sig på endast en teknisk lösning. Utan istället driva utvecklingen framåt, genom att utveckla nya gemensamma system och lösningar och att finna rätt kombination av teknik till en specifik applikation.

Hon säger att energibranschen bör drivas av öppna sinnen och med ett genuint långsiktigt intresse av att finna nya vägar, nya konstellationer och nya affärsmodeller.

-Det är viktigt att våga testa ny teknik och inte räkna ut den för att den inte är lönsam dag ett.

Hon tror att vi kommer se en ökad fokusering på robusta systemlösningar, samtidigt som det kommer en nyfikenhet på att finna kompletterande lösningar. Decentraliserade system kommer att komplettera de centraliserade, säger hon.

– Vätgas Sverige har en viktig roll att spela. Här kan många olika discipliner med vätgasen som gemensamt bärande intresseområde mötas, argumentera och utvecklas. Jag drivs personligen av att Sverige ska bli en tydlig och relevant plats för forskning och industriell utveckling inom vätgas och bränslecellsteknik. Sverige har mycket att bidra med. När vi nu samlar oss i ett tydligt budskap om vår gemensamma relevans, kommer vi att se tydliga effekter i form av nya jobb och ökad internationell konkurrenskraft på många plan, säger Martina.

Vätgasen fungerar i verkligheten
På Nilsson Energy arbetar man med att ta fram konkreta, emissionsfria och förnybara energisystem. Även om företaget är litet, så är passionen och entreprenörsandan desto större. Teamet arbetar hängivet med att visa omvärlden att den gröna vätgasen och decentraliserad produktion har en roll i vårt i samhälle.

– Vi gör när andra pratar. Det är så oerhört viktigt att visa att vätgasen fungerar som energibärare i praktiken och inte bara på PowerPoints, säger Martina Wettin.

Nilsson Energy brinner för att demonstrera framtidens smarta energisystem. Bland annat har Hans Olof Nilsson uppfört en 500 kvm villa som är helt frånkopplad från elnätet sedan mars 2015. Tack vare vätgastekniken är huset självförsörjande med enbart förnybar energi från sol. Grundtanken är att installationen ska vara enkel för kunden att förstå och applicera. Alla komponenter som ingår i systemlösningarna ska vara kommersialiserade. Men det stoppar inte Nilsson Energy från att vara djupt involverade i kommande teknik. Att ha ett eget ”living-lab” är en stor fördel eftersom ny teknik kan testas i en skarp miljö

Nilsson Energy’s arbete med att kommunicera har uppmärksammats från flera håll. Bland annat kammade Nilsson Energy hem förstapriset i årets Charge Awards för bästa gas- och varumärke inom vätgasindustrin.

Vätgas Sverige ska bli en remissinstans
På frågan om vad som är viktigast för styrelsen att driva, tvekar inte Martina när hon säger att få vätgasstrategin för Sverige på plats. Det är nödvändigt för vätgasens framtid att det tydliggörs att där är relevant att investera i vätgasen. -Vätgasen skapar nya jobb, nya industrier och sätter Sverige på kartan. Det finns alla möjligheter att använda sig av vätgastekniken i Sverige. Vi har en jättefin teknisk kompetens inom hela värdekedjan, såväl inom patent, systemkunskap som teknikutveckling.

Flera av våra största industrier i landet har tydligt visat ett ökat intresse för vätgasen. I och med att vi bidrar till vätgasstrategin kommer Vätgas Sverige fungera som en remissinstans för dem. Det gäller att utnyttja den samlande erfarenhet som finns inom Vätgas Sverige och att fungera som en brygga ut till Europa och övriga världen.

– För att möta det ökade intresset för vätgas, måste Vätgas Sverige förändras och jag hoppas kunna hjälpa till med det förändringsarbetet. Att visa på öppenhet i organisationen och välkomna alla typer av industrier och att inte särbehandla någon är viktigt. Det är genom mångfalden som vi blir starka och kan driva igenom en förändring mot ett hållbart samhälle, menar Martina.

Nominerad till årets kraftkvinna 2020
Martinas hängivna arbete för att ställa om har knappast gått obemärkt förbi. Bland annat är hon en av de nominerade till Årets Kraftkvinna. Kraftkvinnorna är en förening och ett nätverk som bildades 2015 med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen. Det har visat sig att det behövs kvinnliga förebilder för att locka fler kvinnor till energisektorn.

– Jag är glad och stolt över nomineringen. All uppmärksamhet kring energibranschen är bra och kan jag inspirera andra kvinnor till att arbeta inom energibranschen, känns det värdefullt.

Vi hälsar Martina Wettin varmt välkommen och lycka till i Vätgas Sveriges styrelse.

Vätgas Sveriges styrelse består därmed av Anders Lundell (ordförande) samt ledamöterna Martina Wettin, Andreas Bodén, Daniel Roos, Leif Österlind, Åsa Lyckström, Jonas Johansson, Anna Alexandersson, Thomas Wågberg samt Ulf Troedsson.

2020-10-05T12:23:05+00:002020-10-05|Vätgas Sverige|