//Vätgas Sverige medlem i ”the European Clean Hydrogen Alliance”

Vätgas Sverige medlem i ”the European Clean Hydrogen Alliance”

Vätgas Sverige har tillsammans med några av våra medlemmar: Nilsson Energy, Plagazi, Nel, Green Hydrogen System, gått med i ”the European Clean Hydrogen Alliance”.

Alliansen bildades i mars 2020 som ett led i EU-kommissionens nya industristrategi för Europa. Den arbetar för en omfattande spridning av vätgastekniken redan år 2030, och erbjuder ett brett forum för att engagera samhället i vätgasfrågor.

Genom alliansen sammanförs såväl ledande företag i Europa som representanter från politik och samhälle. I ”the European Clean hydrogen Alliance” finns en stark förankring genom hela värdekedjan, från förnybar vätgasproduktion via överföring till transport-, industri-, energi- och byggapplikationer. Med alliansen vill EU bygga ett globalt ledarskap för vätgasen för att nå ett klimatneutralt samhälle 2050.

– Vi välkomnar ”the European Clean Hydrogen Alliance” och ser fram emot att bidra med vår expertis för att driva utvecklingen av den gröna vätgasen i Europa, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare i Vätgas Sverige.

Vätgas är den strategiskt viktigaste möjliggöraren för att nå den gröna given och omställningen till ett emissionsfritt samhälle. Framförallt för att vätgasen är helt fri från koldioxidutsläpp, men även för att den erbjuder flera användningsområden: från energilagring, drivmedel till tunga fordon till energi till energiintensiva industrier.

”The European Clean Hydrogen Alliance”, kommer att spela en betydande roll för implementeringen av den nya europeiska vätgasstrategin och speciellt vad gäller agendan för investeringar. EU uppskattar att investeringar inom vätgasindustri uppgår till 430 miljarder Euro fram till år 2030.

Alla offentliga och privata aktörer, som arbetar med förnybar vätgas är välkomna att ansöka om medlemskap.

Läs om ansökningsprocessen här.
Läs mer om ”the European Clean Hydrogen Alliance” här.

2020-10-02T08:34:55+00:002020-10-02|Okategoriserade|