//Euromekanik i spännande samarbete för förnybar vätgas

Euromekanik i spännande samarbete för förnybar vätgas

En av våra medlemmar, det Göteborgsbaserade företaget Euromekanik, har hjälpt projektteamet för ZEHTC (Zero Emission Hydrogen Turbine Center) i Finspång med att dimensionera och köpa in utrustning för tillverkning och användning av grön vätgas. Ett viktigt syfte med ZEHTC är att visa hur förnybar elproduktion, energilagring i vätgas och gasturbiner kan samverka i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem.

Hela anläggningen är ett komplett, fossilfritt energisystem som kommer att använda energi från solceller. Vätgasen kommer integreras i Siemens testanläggning i Finspång, för att möjliggöra tester av gasturbiner med egen grön vätgas.

Euromekanik är inblandade i alla gasdelarna i projektet och kommer leverera de huvudsakliga komponenterna till anläggningen såsom elektrolysör baserad på PEM teknologi, membrankompressor samt ett stationärt vätgaslager. Allt beräknas stå klart under första halvåret 2021. Euromekanik har lång erfarenhet av energigaser och hur man bygger säkra och effektiva system. Företaget startade 1974 och består idag av 25 personer med fokus på att hjälpa kunder med högkvalitativa komponenter samt kundanpassade funktionslösningar för energigaser, ånga och petrokemi. Att hitta lösningar för vätgas blir därför en naturlig följ av det Euromekanik redan kan och gör.

– Det är jättekul och spännande att vara med att ta fram grön vätgas i större, industriell skala. Det finns inte så många liknande projekt genomförda i Sverige ännu och vi hoppas att både vi och Zero Emission Hydrogen Turbine Center kan ta lärdomar från projektet, säger Peter Rydebrink, VD på Euromekanik.

Euromekanik har hjälpt projektteamet för ZEHTC att ta fram systemdesignen för gashanteringen och dess säkerhetsfunktioner. Peter Rydebrink berättar att de har hjälpt till med kunskap kring hur man ska bygga anläggningen för att få en så smidig tillståndsprocess som möjligt. De har haft kontakt med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och de har konsulterat kring dimensioneringen av elektrolysören, kapaciteten på kompressorn samt lagerstorleken för att få ett kostnadseffektivt system.

Mer information om projektet hittar ni på Euromekaniks hemsida.

2020-09-30T15:20:51+00:002020-09-30|Energisystem|