/, Produktion/Plagazi AB får tysk stororder värd 50 miljoner Euro

Plagazi AB får tysk stororder värd 50 miljoner Euro

En av våra medlemmar, det svenska vätgasföretaget Plagazi AB, ska tillsammans med tyska företaget Richter Recycling GmBH leverera en Plagazi Process Plant till staden Premnitz, utanför Berlin. Anläggningen levereras med cleantech-teknologi som omvandlar avfall till grön vätgas.

Richter Recycling GmbH tar nu ett stort kliv mot fossilt oberoende och går från att använda olja till grön vätgas i sina återvinningsprocesser. Företaget behandlar årligen ca 65.000 ton avfall. Vätgasen kan ersätta befintlig naturgas i pipelines till användare och minska användningen av brunkol. Anläggningen beräknas vara driftsatt 2023 med start redan innevarande år.

Plagaziprocessen bygger på en grön plasmateknologi, vilket innebär att avfallet utsätts för en så hög temperatur att det helt förgasas. Systemet är helt slutet och ger inte ifrån sig några miljöfarliga restprodukter och inga koldioxidutsläpp. Hela 70 % av den energi som går åt för att producera vätgasen kommer från avfall som har låg eller ingen kostnad. Detta gör att slutprodukten är konkurrenskraftig och starkt ekonomisk gångbar jämfört med den vätgas som produceras med elektrolysmetoden.

Det här betyder att Europa får ett nytt referensobjekt för modern vätgasproduktion och som visar vägen från användandet av fossil olja till ren grön vätgas.

Stort grattis Plagazi till ordern!

För ytterligare information kontakta:
Torsten Granberg, CEO Plagazi AB

För mer information om Plagazi, se deras film här.

2020-09-24T10:04:04+00:002020-09-23|Förgasning, Produktion|