/, Fossilfri/Satsningar på vätgas i budgeten

Satsningar på vätgas i budgeten

För två veckor sedan kom regeringens faktapromemoria om EU kommissionens strategier för vätgas respektive energisystemintegration. Då meddelade regeringen att förslagen från kommissionen inte innebar några budgetära konsekvenser för Sverige.

Desto mer glädjande att det står att läsa i dag på regeringen.se att Regeringen satsar på att kunna ge stöd till industriprojekt såsom biodrivmedel, plastreturraffinaderier, vätgasproduktion, återvinningsanläggningar och batteriproduktion inom ramen för Industriklivet. Breddningen knyter därmed också an till den nyligen beslutade strategin för cirkulär ekonomi som bidrar till att nå miljö- och klimatmålen. Industriklivet föreslås stärkas för 2021 med 150 miljoner kronor till knappt 750 miljoner kronor.

Inom transportsektorn satsar Liberalerna och Centerpartiet cirka 1.3 miljarder kronor på att elektrifiera de regionala godstransporterna i landet. Även en satsning på vätgasstationer, laddstolpar till lastbilar samt forskning kring fossilfritt flyg m.m.ingår.

– Vi ser nu en glädjande trend att vätgas börjar nämnas i budgetsammanhang och att regeringen så smått börjar satsa på vätgasen, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare på Vätgas Sverige. Det verkar även som om samarbetspartierna har legat på för att bredda satsningarna på vätgas inom transportsektorn. Sammantaget inger det hopp om ett emissionsfritt samhälle, även om det är långt kvar till satsningarna som EU kommissionen föreslår, avslutar Björn Aronsson.

Källa:

https://www.regeringen.se/artiklar/2020/09/industrins-grona-omstallning-i-hostbudgeten/

https://www.gp.se/ekonomi/sabuni-l-klimatmiljard-f%C3%B6r-elektriska-transporter-och-fordon-1.34104947

Bild: svt.se

2020-09-15T17:08:38+00:002020-09-15|Energisystem, Fossilfri|