//EU-kommissionen satsar 430 miljarder euro på vätgas

EU-kommissionen satsar 430 miljarder euro på vätgas

Vätgas ges en nyckelroll i energiomställningen när EU-kommissionen idag presenterar satsningar på 430 miljarder euro fram till 2030 för att göra vätgas till en del av vår framtida energimix.

– Den nya vätgasekonomin kan bli en tillväxtmotor som hjälper oss ur den ekonomiska kris som skapats av Covid19, säger Frans Timmermans, EU-kommissionens verkställande vice ordförande.

För att uppnå klimatneutralitet till 2050 måste Europas energisystem som står för 75 procent av EUs klimatpåverkande utsläpp ställas om. För att uppnå detta antog EU-kommissionen idag initiativen The EU Strategy for Energy System Integration och the European Clean Hydrogen Alliance.

– Vätgas har en vital roll för att vi ska kunna fasa ut fossila bränslen, säger Kadri Simsson, EU-kommissionär med ansvar för energi.

Övergången till en vätgasekonomi kommer att ske i tre faser:

  • Från 2020 till 2024 kommer EU ge stöd till installationen av elektrolysörer med kapacitet på minst 6 gigawatt och produktion av upp till en miljon ton grön vätgas.
  • Från 2025 till 2030 ska vätgas vara en integrerad del av energisystemet med elektrolysörer på minst 40 gigawatt och produktion av upp till tio miljoner ton grön vätgas inom EU.
  • Från 2030 till 2050 ska teknologin för grön vätgas var helt mogen och appliceras i stor skala på sektorer som är svåra att göra fria från koldioxidutsläpp.

– Det här är en gigantisk satsning. Potentialen är enorm både för europeiskt näringsliv och för en nödvändig klimatomställning, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

Här kan du hitta mer information om

EU-kommissionens vätgasstrategi för Europa ”EU Hydrogen Strategy”

Frågor och svar om ”EU Hydrogen Strategy”

Frågor och svar om ”EU Energy System Integration Strategy”

Faktablad om EU Energy System Integration Strategy

Faktablad om EU Hydrogen Strategy

Faktablad om European Clean Hydrogen Alliance

Film om EU Energy System Integration

Film om EU Hydrogen Strategy

Lansering av European Clean Hydrogen Alliance

2020-07-08T19:46:03+00:002020-07-08|Energisystem|