//Inlandsbanan planerar för vätgas

Inlandsbanan planerar för vätgas

Den nästan 110 mil långa oelektrifierade järnvägen Inlandsbanan ska nu ses över för en vätgaslösning. Tillsammans med Statkraft inleder man en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet för koldioxidfria transporter av tungt gods.

Genom att använda vätgasdrivna bränsleceller som energibärare till den elektriska driften, där vätgas framställs med elektrolys av överskottsenergi från grön el, avges inga koldioxidutsläpp eller andra avgasemissioner, endast ren vattenånga.

Inlandsbanan har tillsammans med Statkraft bildat en projektgruppen, med stöd från konsulter inom vätgas och järnväg, för att se hur projektet kan genomföras.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad helt grön godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp.

– Inlandsbanan ABs uppdrag från ägarna är att arbeta för tillväxt i inlandet. Förutom skogen och gruvnäringen är upplevelseindustrin inlandets tunga basnäring. För att främja tillväxt i inlandets destinationer krävs miljövänliga och effektiva transportmöjligheter för gästerna från både nu starka och kommande marknader. Här är tåget med koldioxidfria transporter avgörande för inlandets attraktionskraft säger Peter Ekholm vd Inlandsbanan AB.

Även Statkraft, som är Europas största leverantör av förnybar energi har stora förhoppningar.

– Inom energibranschen ser nu vi betydande möjligheter och behov att kunna använda vätgas för energilagring av våra grönenergikällor, främst vind och sol, men även som bränsle i transportbranschen. Projektet skapar stora möjligheter att transportera betydande volymer vätgas till södra Sverige på ett både miljömässigt och ekonomiskt sätt säger Per Rosenqvist, vd Statkraft Hydrogen Sweden AB.

Projektet förväntas bli klart under vintern 2020.

Foto: © Inlandsbanan

2020-07-07T10:53:03+00:002020-07-07|Tåg|