/, Koldioxidutsläpp/Vätgasvision för Island

Vätgasvision för Island

Vätgas har länge varit en del av Islands strategi för fossilfria drivmedel. Islands regering har satt upp flera incitament för att stimulera övergången till elfordon och efter Norge ligger Island nu på en andraplats globalt i användningen av emissionsfria fordon.

Trots det förväntas landet missa målet med en 29-procentig minskning av utsläpp av växthusgaser som satts upp i Parisavtalet, samt Islands eget mål med en minskning på 40 procent till 2020. För att ändra detta har regeringen aviserat ett klimatpaket på 300 miljoner euro under de kommande fyra åren.

För att visa på den roll som vätgas kan ta för att Islands ska nå målen har Icelandic New Energy tagit fram dokumentet ”A 2030 vision for H2in Iceland”. Det är den första delen i en kommande färdplan för vätgas.

Foto: Island © CC-BY Sean MacEntee

2020-06-29T07:30:02+00:002020-06-29|Bränslecellsfordon, Koldioxidutsläpp|