//Vätgascenter på KTH tilldelas 50 miljoner kronor

Vätgascenter på KTH tilldelas 50 miljoner kronor

KTHs center för produktion, användning och lagring av vätgas, PUSH, tilldelas 50 miljoner kronor för sitt arbete.

Totalt fyra forskningscenter får dela på 200 miljoner kronor i utlysningen Agenda 2030 Research Centers (SSF-ARC). Syftet med satsningen är att hitta lösningar till några av FN:s Agenda 2030-mål.

– Med vårt arbete vill vi bidra till att uppfylla FN:s hållbarhetsmål. Vi söker lösningar på några av de mest angelägna problemen kring klimatförändring, energi- och livsmedelsförsörjning samt sjukdomsbekämpning, säger Lars Hultman, vd på SSF.

Centret ”Produktion, användning och lagring av vätgas” (PUSH) som identifierats av SSF som ett speciellt strategiskt område omfattar hela värdekedjan i ett vätgasbaserat energisystem – produktion (genom elektrolys), lagring och distribution och slutanvändning (el från bränsleceller).

Ett av centrets mål är att ta fram polymermembran för elektrolys baserad på nya klasser av alkaliska membran, bland annat för att svara på snabba laständringar. Ett annat är att utveckla flytande organiska vätebärare som komplement till trycksatt vätgas och utveckla bränsleceller med sur membranelektrolyt för att fungera vid högre temperaturer.

2020-06-08T11:46:39+00:002020-06-08|Forskning och utveckling|