//Fordonsbolag etablerar R&D för kinesisk vätgasmarknad

Fordonsbolag etablerar R&D för kinesisk vätgasmarknad

Toyota göra gemensam sak med ytterligare fem bolag för att skynda på utvecklingen av ett vätgassamhälle i Kina.

De sex bolagen China FAW Corporation Limited, Dongfeng Motor Corporation, Guangzhou Automobile Group, Beijing Automotive Group, Beijing SinoHytec och Toyota Motor Corporation bildar gemensamma bolaget United Fule Xcell System R&D (FCRD).

Tillsammans representerar bolagen kompetens inom fordonsindustri, utveckling av bränslecellssystem och den kinesiska fordonsmarknaden och kommer nu att jobba tillsammans för att göra bränslecellstekniken än mer tillgänglig och utveckla kommersiella system som möter kinesiska krav.

Inom FCRD kommer bolagen att ta fram gemensamma produktplaner och skapa en gemensam struktur för serieutveckling inom bland annat bränslecellsteknik och system till integration i fordon. Tanken är att samarbetet ska korta tiden till kommersialisering och göra det möjligt att dramatiskt öka taken för etableringen av kommersiella bränslecellsfordon i Kina.

– Inom bilindustrin är bränslecellssystem en nyckelteknologi för att lösa emissionsfria fordon och tekniken kommer att spela en central roll. Kina har stora energiresurser som kan omvandlas till vätgas och marknaden är stor. Förväntningarna är därför höga på utvecklingen av vätgasindustrin, säger SinoHytec:s ordförande Zhang Guoqiang.

2020-06-08T13:57:51+00:002020-06-08|Forskning och utveckling|