//Danska regeringen väljer vätgas i klimatplan

Danska regeringen väljer vätgas i klimatplan

Omvandlingen av el från förnybara källor som vind och sol till bränslen som vätgas, metanol och ammoniak – så kallad Power-to-X (PtX) – står i centrum när den danska regeringen utarbetar sin klimatplan.

PtX gör det möjligt att lagra energin från vindkraftverk och flytta grön kraft till sektorer som inte direkt kan elektrifieras. Brintbranchen som är Danmarks motsvarighet till Vätgas Sverige välkomnar satsningen och menar att den kan bidra till att placera Danmark i världseliten när det gäller förnybar energi och samtidigt bidra till tillväxt, export och sysselsättning.

Tejs Laustsen Jensen, direktör Brintbranchen

– Den enorma expansion av förnybar energiproduktion som föreslagits av regeringen är en förutsättning för att uppnå de nationella och internationella klimatmålen. Men detta kan bara uppnås i samband med en storskalig energiomvandling och PtX, säger Tejs Laustsen Jensen, direktör Brintbranchen.

Tejs Laustsen Jensen betonar vikten av storskalig PtX för dansk export och företag:

– Danmark har redan en stark, grön industriell värdekedja. Med storskalig PtX kan vi skapa nya länkar till den kedjan. Vi har redan en mängd företag som exporterar vätgas och PtX-lösningar till världen. Vätgas och PtX är ett enormt tillväxtområde i både Europa och Asien, och i Danmark har vi alla förutsättningarna att dominera inom PtX om vi investerar nu, säger Tejs Laustsen Jensen.

 

2020-05-28T09:37:11+00:002020-05-28|Energilagring|