//Stöd för vätgas i EUs återhämtningsplan

Stöd för vätgas i EUs återhämtningsplan

EU-kommissionen presenterade idag sin plan för återhämtning efter Covid-19. Kommissionen har också lagt fram ett arbetsprogram för 2020 som prioriterar åtgärder. 

Hämta rapport

– Vi behöver en grön Marshall-plan. Det här är en historisk möjlighet att realisera en grön omställning. Satsningen på vätgas och vätgasteknologier kommer att sätta oss på rätt spår för att nå de ambitiösa 2030-målen och klimatneutralitet 2050, säger Jorgo Chatzimarkakis, Secretary General Hydrogen Europe.

– För att ekonomin ska kunna återhämta sig samtidigt som vi ska kunna möta den ökade efterfrågan av ny grön teknologi och infrastruktur för vätgas behöver vi nu investeringar i stor skala. Vi behöver stöd inte bara från Europeisk nivå utan även satsningar från våra nationella politiker och vårt näringsliv, säger Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige.

I en rapport som Hydrogen Europe publicerat som svar på EU-komissionens åtgärdsprogram listas de investeringar som krävs för att bygga vätgassektorn fram till 2030. Rapporten baseras på underlag från bland annat Vätgas Sveriges medlemmar. 

Här kan du läsa rapporten Green Hydrogen Investment and Support Report –  Hydrogen Europe’s input for a post COVID-19 recovery plan i sin helhet.

2020-05-27T15:17:49+00:002020-05-27|Vätgas Sverige|