//Initiativ för grön vätgas ska minska klimatutsläpp med 82 miljoner ton per år

Initiativ för grön vätgas ska minska klimatutsläpp med 82 miljoner ton per år

EU-kommissionens initiativ Den Europeiska gröna given ska göra EU klimatneutralt till 2050. Som en steg i att uppnå detta lanserar Hydrogen Europe ett initiativ för produktion av grön vätgas till en kapacitet av 80 GW.

80 GW innebär en investering på runt 20 miljarder euro i bland annat anläggningar och material under de kommande fem till tio åren. Enligt en färdplan som Hydrogen Europe ritat upp produceras 40 GW inom EU och de resterande 40 GW i Ukraina och Nordafrika. Den gröna vätgasen skulle därifrån sedan importeras till EU.

I rapporten ”2×40 GW Green Hydrogen Initiative” beskrivs de konkreta steg som krävs för att uppnå målet.

Här beskrivs de steg som krävs för att nå en kapacitet på 40 GW inom EU till år 2030 varav 6 GW produceras på plats (till exempel vid en vätgastankstation) och resterande 34 GW distribueras till marknaden. Färdplanen för 40 GW kapacitet i Nordafrika och Ukraina till 2030 inkluderar 7,5 GW för den lokala marknaden och 32,5 GW kapacitet för export av grön vätgas.

Genom att realisera färdplanen för produktion av grön vätgas till en kapacitet av 2×40 GW kommer utsläppen av koldioxid i Europa minska med uppskattningsvis 82 miljoner ton per år.

2020-05-19T12:09:11+00:002020-05-19|Produktion|