/, Tankstationer/Gävle hamn siktar på CO2-fritt med vätgas

Gävle hamn siktar på CO2-fritt med vätgas

En vätgasanläggning inom Gävle hamn är nu på gång. Det är Gävle Hamn, Gävle Energi och energibolaget Statkraft som tillsammans ska utreda möjligheterna att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas tillsammans med lager och en tankstation.

Vätgasen ska sedan kunna användas på plats eller distribueras och säljas till externa köpare.

– Det här är en av flera möjligheter för att Gävle Hamn ska kunna erbjuda sina operatörer och kunder en långsiktigt hållbar hamnverksamhet. Det möjliggör dessutom infrastruktur för att även transporter till och från hamnen samt inom regionen i framtiden kan ske hållbart, säger Fredrik Svanbom, VD Gävle Hamn.

En förstudie startas nu och beräknas vara klar efter sommaren 2020. Den ska klargöra de praktiska, kommersiella och rättsliga förutsättningarna och resultera i ett beslutsunderlag för en möjlig investering. Följande praktiska förutsättningar ska utredas; anläggningarnas placering, tillgång till el och vatten, vattenkvalitet, avlopp och behov av nätkapacitet. Utredningen ska även klarlägga vad man kan göra med överskottsvärmen som kommer genereras från produktionen.

– Vi ser positivt på att den här typen av samverkan sker i Gävle Hamn. Att tillsammans få bidra till en grön omställning för bl.a. transportindustrin känns både bra och naturligt, säger Malin Eriksson, marknadschef Gävle Energi.

Projektet ska även prognosticera en möjlig framtida förbrukning av vätgas genom att inventera vilka fordon och andra energiförbrukare som kan ställas om till bränslecellsdrift.

– Förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter i framtiden. Detta projekt ökar möjligheter för en sådan utvecklingen genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor, säger Per Rosenqvist, ansvarig för Affärsutveckling Vätgas i Statkraft i Sverige.

Bild: © Gävle Energi

2020-04-23T12:50:53+00:002020-04-23|Produktion, Tankstationer|