//Volvo och Daimler Truck storsatsar på bränsleceller

Volvo och Daimler Truck storsatsar på bränsleceller

Volvo och Daimler Truck satsar på storskalig produktion av bränsleceller. Tillsammans startar de ett nytt bolag för att gemensamt utveckla, producera och kommersialisera bränslecellssystem för bland annat tunga fordon.

Det nya bolaget blir ett samriskbolag som Volvo och Daimler äger till hälften var. Volvokoncernen köper sin 50-procentiga del av bolaget för cirka 6,5 miljarder kronor.

Volvo och Daimler pekar på att behovet av transporter kommer att fortsätta öka. Med elektriska drivlinor och energi från antingen batterier eller bränsleceller är det möjligt att nå helt CO2-neutrala transporter. Båda företagen har som målsättning att ha serieproduktion av tunga fordon med bränsleceller under andra halvan av det här decenniet.

– Med det här samriskbolaget visar vi tydligt att vi tror på bränsleceller för kommersiella fordon, säger Volvos vd och koncernchef Martin Lundstedt.

– För lastbilar som behöver klara tunga laster och långa sträckor är bränsleceller ett viktigt alternativ och en teknologi där Daimler byggt upp betydande erfarenhet. Det här gemensamma initiativet med Volvokoncernen är en milstolpe på vägen mot bränslecellsdrivna lastbilar och bussar på våra vägar, säger Martin Damm, vd för Daimler Trucks AG.

2020-04-21T15:44:00+00:002020-04-21|Lastbilar|