//Kreativa möten för gröna energilösningar

Kreativa möten för gröna energilösningar

Vad händer när kreativ industri för möta energisektorn? Inom projektet NOTS fick de två sektorerna mötas för att gemensamt bana väg för nya, kreativa sätt att öka användningen av gröna energilösningar.

Tre nationella innovationsmöten i Sverige, Estland och Litauen hölls inom NOTS. Här fick representanter från både kreativ industri och energisektorn mötas och samarbeta för att finna nya lösningar på en rad av utmaningarna som ren energi står inför.

Ett av målen med NOTS var att utveckla en metod för hur tvärsektoriella möten som stimulerar innovation kan organiseras. En summering av metoden som togs fram hittar du här:NOTS finansierades av SI och genomfördes av Vätgas Sverige tillsammans med Latvian Hydrogen association H2LV och Estonian Association of Hydrogen Technologies.

2020-04-02T13:22:55+00:002020-04-02|Forskning och utveckling|