//Megafabrik ska ge grön vätgas till låg kostnad

Megafabrik ska ge grön vätgas till låg kostnad

Världens största produktionsanläggning för grön vätgas ligger i Namie, Japan.

Anläggningen heter Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) och ska visa hur stora mängder grön vätgas kan produceras till låga kostnader.

FH2R kan producera hela 1 200 normalkubikmeter (Nm3) vätgas i timmen. Nm3 motsvarar en kubikmeter gas vid trycket 1.01325 bar och 0° C.

Tillgången på förnybar energi förändras beroende på hur mycket solen lyser och vinden blåser. Genom att producera vätgas av förnybar energi kan man spara den när det finns ett överskott. Vätgasen kan sedan vid behov göras om till el med hjälp av ett bränslecellssystem.

Vätgasen som tillverkas i anläggningen kommer att användas till både stationära bränslecellssystem och som bränsle för bilar, bussar och andra fordon.

Här kan du läsa mer om anläggningen.

Bilder: © Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation

2020-04-01T09:01:21+00:002020-04-01|Produktion|