//Göteborgs byggarbetsplatser ska bli utsläppsfria

Göteborgs byggarbetsplatser ska bli utsläppsfria

I Göteborg har stadens alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav för att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till utsläppsfria arbetsmaskiner.

– På sikt hoppas vi att det ska leda till helt utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser i Göteborg, säger Anastazia Kronberg, Verksamhetsledare Gothenburg Climate Partnership (GCP).

Arbets- och anläggningsmaskiner står idag för ca 20 % av transportsektorns utsläpp av växthusgaser. Enligt Trafikverkets prognos kommer andelen öka till 50 % till 2050 om ingenting görs. Dessutom är utsläppskraven för arbetsmaskiner lägre än för till exempel andra typer av transporter.

Åsa Bye, PowerCell, Cecilia Almér, WSP och Jon Eriksen, Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Under en dag med marknadsdialog på Svenska Mässan i Göteborg vill GCP tillsammans med branchaktörer arbeta fram funktionella och uppföljningsbara upphandlingskrav som planeras att införas i skarpa upphandlingar under 2021.

– Och när vi pratar utsläppsfritt, då är det batteri eller vägas som gäller. Vi vill ha tysta arbetsplatser, säger Anastazia Kronberg.

Anders Grauers, docent i hybrid och elfordonssystem, Chalmers Tekniska Högskola, konstaterar att för ett elfordon med batteri ska ge god ekonomi behöver det fordonet använda en stor del av sin batterikapacitet varje dag i 10 år.

– Vätgas och bränslecellsdrift kommer på sikt att kosta lika mycket som dieseldrift. Det är en bra lösning i de fall där laddningen blir för dyr, eller där batteriet används för lite, säger Anders Grauers.

När det kommer till elektrifiering av byggarbetsplatser tycker Anders Grauers att det ser lovande ut.

– Omställningen till utsläppsfria fordon kan gå väldigt fort. Det är mycket möjligt att upphandlare kommer att välja elfordon framöver helt oavsett, för att det kommer vara det billigaste och bästa, säger han.

Här kan du läsa mer om näringslivet i Göteborgsregionen och Göteborgs Stads samarbete för att minska vår klimatpåverkan.

Bilder: © 2020 Business Region Göteborg

2020-03-10T12:50:47+00:002020-03-10|Elektrifiering|