/, Fossilfri/Så kan energigaser bidra till ett fossilfritt samhälle

Så kan energigaser bidra till ett fossilfritt samhälle

Gasbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft har nu lanserats av Energigas Sverige. Färdplanen är framtagen inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.

Ladda ner pdf

Färdplanen lyfter hur energigaserna kan bidra till ett fossilfritt samhälle, så att Sverige kan bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Bland annat lyfter planen vikten av att underlätta för inmatning av förnybara gaser som vätgas och biogasol på gasnät. På vilket sätt kan våra gasnät, som redan finns nergrävda i marken, användas som batterier för att möjliggöra elektrifieringen av Sverige?

Planen konstaterar även behovet av nya strategier och arbetssätt inom politiken och efterlyser en nationell strategi för industrins tillgång till förnybara gaser. De industrier som arbetar för en klimatneutral produktion med fossil råvara behöver få verktyg för att förverkliga sina klimatmål. En möjlig lösning för exempelvis petrokemin kan vara att fånga in koldioxid som kommer från de egna bränngaserna från fossil råvara, upparbeta den med vätgas och metanisera för att sedan låta metanet gå in i befintlig produktions-process.

Flexibiliteten i produktionsledet är en inneboende styrka hos de förnybara gaserna. Flexibiliteten stärks ytterligare av att satsningar på en viss typ av gas banar väg för andra gaser. Ett exempel är att vätgas kan produceras från naturgas eller biogas. Kommersiell vätgasproduktion från naturgas sker redan globalt i stor skala. Med tillskott av vätgas från förnybar överskottsel kan produktion av biogas och biogasol från befintliga anläggningar öka.

2020-01-30T10:51:24+00:002020-01-30|Elektrifiering, Fossilfri|