//Förnybar vätgas från lokal biomassa redo i Höganäs

Förnybar vätgas från lokal biomassa redo i Höganäs

Cortus första kommersiella WoodRoll-anläggning (6 MW) i Höganäs är nu färdig.

Bild: Cortus Energy

Med tekniken WoodRoll skapas förnybar vätgas från lokal biomassa. I Cortus anläggning i Höganäs är nu all utcheckning av komponenter är avslutad och styrsystemet är nu fullt implementerat och kvalitetssäkrat. Eldning och varmtester (upp till 1 100°C) med naturgas är klara och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har gett sitt godkännande.

– Det är en stor glädje att vi nu har en anläggning som är klar för drift. Samtidigt är jag både rörd och lättad av vad vi har åstadkommit så här långt som ger både hopp och förväntan inför 2020, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.

WoodRoll-anläggningen för grön energigas har sitt ursprung i projekt Probiostål, ett samarbete inom stålbranschen vars mål är att identifiera och verifiera tekniska lösningar som sänker stålindustrins utsläpp av framförallt koldioxid.

Nu fortsätter utprovningen för leverans av förnyelsebar syngas av godkänd kvalitet utan avbrott i 168 timmar. Leverans av förnyelsebar syngas till Höganäs förväntas startas under andra halvåret 2020.

2020-01-07T09:27:50+00:002020-01-07|Produktion|