//Tyskland delfinansierar PowerCells utveckling av bränslecellsstack med 50 miljoner kr

Tyskland delfinansierar PowerCells utveckling av bränslecellsstack med 50 miljoner kr

En bränslecellsstack för serieproduktion för den tyska fordonsindustrin ska tas fram inom projektet Autostack Industrie. Projektet delfinansieras av den tyska regeringen som nu också gett klartecken för nästa fas. För projektpartnern PowerCell innebär beskedet att bolaget kan få finansiering på upp till 50 miljoner kr för det arbete som utförs inom ramen för projektet.

PowerCell har fått i uppdrag att ta fram stacken som ska vara lämpad för fordonssektorn och möjlig att serieproducera i stora volymer. Förutom att designa och utveckla själva stacken ska PowerCell också utveckla tillhörande produktionsmetodik.

I anslutning till klartecknet från de tyska myndigheterna besökte Tysklands ambassadör i Sverige, Dr Anna Prinz, Göteborg. Under ett möte med PowerCells vd Per Wassén samt bolagets vd i Tyskland, Per Ekdunge presenterades de möjligheter bränsleceller kan spela för införandet av utsläppsfri teknologi inom flera olika sektorer, däribland den marina, den stationära samt fordonssektorn.

– Behovet av att av miljöskäl fasa ut fossila bränslen öppnar stora möjligheter för bränsleceller och vätgas och Tyskland hör till de länder som är beredda att satsa på tekniken inom flera olika segment, säger Per Wassén, vd för PowerCell.

Bland övriga partner i projektet märks Audi, BMW AG, Daimler AG, Reinz-Dichtungs GmbH (DANA), Ford-Werke GmbH, Freudenberg Performance Materials SE & Co. KG, Greenerity GmbH, Mercedes-Benz Fuel Cell GmbH, Umicore AG & Co. KG, Volkswagen AG samt forskningsinstitutet ZSW, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg.

© 2018 mini_malist (off is the new on), CC BY-ND 2.0

2019-12-13T08:57:00+00:002019-12-13|Forskning och utveckling|