/, Koldioxidutsläpp/Vätgasanläggning för utsläppsfritt energisystem byggs i Finspång

Vätgasanläggning för utsläppsfritt energisystem byggs i Finspång

Östergötland har satt som mål att utsläppen av växthusgaser i Östergötland ska vara 85 procent lägre år 2045 jämfört med år 1990. En av nycklarna för att uppnå detta är projekt Zero Emission Hydrogen Turbine Center (ZEHTC) som nu fått alla klartecken på plats för att bygga ett komplett energisystem utan växthusgasutsläpp vid Siemens gasturbinverkstad i Finspång.

Projektet kommer att demonstrera hur förnybar elproduktion, energilagring i vätgas och gasturbiner kan samverka i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Även forskning på optimering och styrning av komplexa energisystem är en del av ZEHTC.

– Med dessa åtgärder kan vi återanvända energi och minska våra egna koldioxidutsläpp, och i förlängningen även våra kunders och världens utsläpp, samtidigt som vi får möjlighet att förfina tekniken för att köra turbiner på vätgas, säger Hans Holmström, vd Siemens Industrial Turbomachinery AB.

Centret ska byggas i anslutning till Siemens testanläggning för gasturbiner i Finspång. Projektet innefattar bland annat elektrolysör, vätgaslagring och batteri, solpaneler, el- och rördragning samt kontrollutrustning som kopplas till den befintliga testanläggningen för gasturbiner i ett mikronät.

Projektet finansieras via Energimyndigheten och programmet ERA-Net Smart Energy System. Siemens Industrial Turbomachinery AB är konsortieledare i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland, Finspångs kommun, AGA Linde, Chalmers och Bologna Universitet. Byggstart är planerad till våren 2020. Anläggningen beräknas stå klar 2021.

2019-12-10T14:11:54+00:002019-12-10|Energisystem, Koldioxidutsläpp|