//Ny anläggning ska göra svenskt företag till ledande leverantör av flödesplattor

Ny anläggning ska göra svenskt företag till ledande leverantör av flödesplattor

En ökad efterfrågan på bränsleceller som i sin tur leder till ett ökat behov av ingående komponenter gör att tillverkaren av flödesplattor Cell Impact nu förbereder flytt till nya, större lokaler.

– Vi har en orderbok med stigande volymer som gör att vi växer ur vår nuvarande produktionsanläggning inom kort. Till detta kommer en global prospektlista där vi ser möjligheter till nya orders som kommer att kräva betydligt större produktionskapacitet, säger Pär Teike, vd på Cell Impact.

Under andra kvartalet 2020 påbörjas flytten till en större fabrikslokal i Karlskoga. Den 6,000 kvadratmeter nya produktionsanläggningen kommer fullt utbyggd och utnyttjad att innebära en betydande kapacitetsökning och bli en av marknadens största anläggningar för produktion av flödesplattor.

Bilder: © 2019 Cell Impact

2019-12-09T14:48:31+00:002019-12-09|Produktion|