//Nätverksträff i Stockholm

Nätverksträff i Stockholm

8,7 miljarder euro. Det är den summa som EU-kommissionen och europeiskt näringsliv tillsammans satsar på vätgas och bränsleceller under kommande ramperiod. År 2050 beräknas vätgas svara för hela 24% av det totala energibehovet i Europa och för 5,4 miljoner arbetstillfällen.

Tillsammans med bränsleceller förväntas vätgas utgöra en nyckelteknologi för att tackla kommande energiutmaningar. Under en nätverksträff den 29 november i regi av Vätgas Sverige, Cell Impact, PowerCell och Umoe Advanced Composites gavs utblickar i Sverige, Europa och globalt över den snabba utveckling som idag sker inom sektorn.

Gästande Ain Laidoja, Managing Director för Estonian Association of Hydrogen Technologies berättar om de vätgassatsningar som nu är på gång i Estland.

– Vi har inget val, vi måste prata vätgas. Som land har vi goda möjlighet att producera och distribuera grön vätgas. Vi har också en väl utvecklad gas-grid som vi ska se hur vi kan integrera, säger Ain Laidoja.

Mats Svanberg, CFO Cell Impact

Mats Svanberg, CFO Cell Impact representerar ett av de svenska bolag som arbetar inom sektorn med en global kundkrets. I Karlskoga arbetar runt 40 anställda med flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

– Det är ofantligt många plattor som går åt även för en mindre serieproduktion av bilar. Därtill ökar intresset för arbetsfordon som till exempel truckar kraftigt. Vår utmaning blir att möta efterfrågan, säger Mats Svanberg.

Jørn Løvdal Sales Manager Umoe Advanced Composites visar olika lösningar på hur vätgas kan lagras och distribueras.

– Vi använder tankar med glasfiber istället för kolfiber. Det betyder att vi får en väldigt effektiv produkt med hög säkerhet som i dagsläget kan lagra upp till 350 bar, säger Jørn Løvdal.

Bland annat är Umoe med och levererar vätgas till Hyundai Hydrogen Mobility i Schweiz inom vilket 1600 vätgaslastbilar från Hyundai ska komma i trafik fram till 2025.

Anders Lundell, EU-Strateg och verksamhetsutvecklare för Sandvikens kommun och ordförande för Vätgas Sverige pekar på de många satsningar som sker på kommunal nivå och manar även Sveriges nationella politiker att kliva fram och agera.

– Vi vill använda våra städer som show room för hur emissionsfria samhällen kan byggas. Här kan vi som offentlig part bli den som kopplar ihop och skapar möjligheter.

Region Gävleborgs satsningar på förnybar energi har gett internationellt gensvar inom näringslivet. Bland annat väljer Microsoft att etablera sig med en stor anläggning i Sandviken och Gävle kommuner.

– För Microsoft blir det ett sätt att visa vad man kan göra med förnybar energi och hållbara lösningar, till exempel förs diskussioner hur man kan lagra vätgas som i 48 timmar driver en sådan här anläggning, säger Anders Lundell.

Björn Aronsson, verksamhetsledare Vätgas Sverige efterlyser en större svensk närvaro inom EUs program för vätgas och bränsleceller FCH JU där han menar att svenska myndigheter måste finnas på plats. Under nästa ramperiod satsar kommissionen och näringslivet tillsammans hela 8,7 miljarder euro på vätgas och bränsleceller.

– Europa ligger just nu före i utvecklingen av elektrolysörer och elektrolysutvecklingen kommer ges mer pengar. Vi kommer att få se en halvering av kostnaden för elektrolysprocessen med effektivare system och skalfördelar. När det gäller tankstationer för vätgas finns det nu 140 stycken i Europa och ytterligare 100 stationer är på gång inom två år. I Tyskland inviger man just nu runt en vätgastankstation i veckan, säger Björn Aronsson.

Den snabbt växande sektorn innebär också nya behov av arbetskraft.

– Inom Europa behöver 50 – 200 universitet omedelbart erbjuda utbildningar för att få fram kompetens som behövs. Vi har ett stort och brett kompetensbehov framför oss, säger Björn Aronsson.

Presentationer

Här kan du ladda ner de presentationer som hölls under nätverksträffen.

Nationell och Internationell utblick

Björn Aronsson
Verksamhetsledare Vätgas Sverige

Type IV pressure vessels and container modules for storage and transport of biomethane and hydrogen

Jørn Løvdal
Sales Manager Umoe Advanced Composites

Estonian Hydrogen Roadmap

Ain Laidoja
Managing Director Estonian Association of Hydrogen Technologies

Vätgassamhällets delar

Anders Lundell
EU-Strateg och verksamhetsutvecklare Sandvikens kommun

2019-12-02T11:55:03+00:002019-12-02|Vätgas Sverige|