//Innovationsmöte för koldioxidneutralt Estland 2050

Innovationsmöte för koldioxidneutralt Estland 2050

För att klara av en nödvändig klimatomställningen krävs nytänkande både när det gäller teknikanvändning, utveckling och samarbeten. Kan vi visualisera och tillgängliggöra den emissionsfria vätgastekniken genom att vända på begreppen och hitta nya samarbetsformer?

Under ett innovationsmöte inom projektet NOTS i Thenopol Science Park Tallinn den 30 oktober träffades deltagare från en rad olika branscher för att tillsammans utmana de etablerade synsätten på utveckling.

Dagen inleddes med inspirationsföreläsningar om möjligheterna med vätgastekniken och branschöverskridande kreativa möten. Med mål att nå ett koldioxidneutralt Estland år 2050 presenterades en rad olika lösningar med vätgas och bränsleceller inom sektorer som sjöfarts-, bostads-, kemikalie- och metallindustri.

Temat för dagen var ”Widen the market”. Under en workshop som hölls av Anna Grzelec fick deltagarna arbeta i grupper för att hitta nya ingångar till hur vätgas och bränsleceller kan appliceras på olika nivåer i samhället.

NOTS är ett samarbete mellan partners i Sverige, Estland och Lettland. Projektet finansieras av Svenska Institutet. Innovationsmöten inom NOTS har tidigare hållits i Göteborg och i Riga.

2019-11-06T14:54:39+00:002019-11-06|Vätgas Sverige|